Hoestmachine

Waarvoor dient de hoestmachine?

De hoestmachine:

 • ondersteunt u bij het ophoesten van slijm uit de luchtwegen
 • door het evacueren van slijmen helpt het om luchtweginfecties en een longontsteking te voorkomen
 • het verbetert de ventilatie

De machine kan zowel via een neusmondmasker (niet-invasief) als via een tracheacanule (buisje in de luchtpijp; invasief) worden toegepast.

Hoe werkt het?

De hoestmachine bootst een natuurlijke hoest na waardoor slijm in de luchtwegen (of materiaal dat tijdens verslikken in de longen is terecht gekomen) uit de longen verwijderd kan worden.

Eerst blaast de machine onder een positieve druk lucht in de luchtwegen (insufflatie), waarna het toestel met een negatieve druk de lucht er weer uitzuigt (exsufflatie). Zo ontstaat een krachtige uitademingsluchtstroom, net zoals bij spontaan hoesten, waardoor slijm gemakkelijker opgehoest en verwijderd kan worden.

Het toestel werkt op elektriciteit, maar kan eventueel van een batterij voorzien worden zodat u het toestel ook onderweg kunt gebruiken.

Hoe verloopt de behandeling met een hoestmachine?

Tijdens een opname:

 • onderzoeken we uw longfunctie (onder andere hoestcapaciteit) om te zien of u in aanmerking komt voor de hoestmachine.
 • stelt de kinesist het toestel juist in en wordt de behandeling opgestart.
 • leert de kinesist u en uw omgeving aan hoe u de hoestmachine juist moet gebruiken.

Zodra u goed met de hoestmachine kunt omgaan, mag u er thuis zelf mee aan de slag. U gebruikt het toestel zoals aangeleerd tijdens uw opname. U krijgt ook steeds een informatiebrochure mee voor het correcte gebruik en onderhoud van het toestel.  

Wat zijn mogelijke nevenwerkingen?

 • Uitputting door te veel herhaalde hoestmaneuvers en te weinig rust tussen deze herhalingen.
 • Verstopping van de bovenste luchtweg of de tracheacanule door een slijmprop. Er wordt u bij opstart van de therapie aangeleerd hoe u hiermee dient om te gaan.
 • Uiterst geringe kans op barotrauma (samenvallen van een longgedeelte).

Hoe verloopt de opvolging?

Als alles vlot verloopt, komt u om de 6 maanden of om het jaar bij de longarts op controle.

De conventie staat in voor het toestel, vervangt het indien nodig en zal het op het einde van de therapie terugnemen.

Hoeveel kost een behandeling met de hoestmachine?

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten van de behandeling met een toestel voor ademhalingsondersteuning (derdebetalersregeling). Hiervoor betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld).

Voor de consultaties bij de arts betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel.

Uit de voorwaarden waaraan u moet beantwoorden, kan worden afgeleid dat in sommige gevallen een hospitalisatie nodig kan zijn om de vereiste onderzoeken te doen. Voor die hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

Vragen of problemen?

Tijdens kantooruren

 • Kinesitherapeuten: 03/821.52.27 of 03/821.56.28
 • Conventieteam: 03/821.50.90
 • Raadpleging en onthaal longziekten (via telefooncentrale): 03/275.71.30 of 03/821.47.13
 • Per email: niv [dot] o2 [at] uza [dot] be

Buiten de kantooruren

 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen (algemeen): 03/821.30.00. Vraag naar de longarts van wacht.


Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team longziekten