Patiëntenrechten

Alle patiënten hebben recht op een degelijke verzorging, met respect voor de culturele, morele, filosofische en religieuze overtuiging. Ook uw persoonlijke levenssfeer wordt beschermd.  Het UZA garandeert uiteraard al deze rechten. Maar er zijn ook plichten.

Als patiënt hebt u heel wat rechten. In België zijn deze wettelijk vastgelegd sinds 2002. 

Om de best mogelijke medische zorg te verkrijgen, is het ook nodig dat u zich als patiënt aan enkele afspraken houdt. 

Niet helemaal tevreden, vragen, problemen, suggesties of een klacht? Dan kan u zich tot de ombudsdienst wenden.