Evaluatie voor longtransplantatie

Met welke aandoeningen komt u in aanmerking voor longtransplantatie?

Bij een longtransplantatie lijden patiënten meestal aan één van de volgende aandoeningen:

Wat zijn de voorwaarden voor een longtransplantatie?

De aandoening waaraan u lijdt moet onomkeerbaar zijn en alle andere mogelijke behandelingsvormen moeten tevergeefs geprobeerd zijn. 

Om na te gaan of u in aanmerking komt voor een transplantatie, nodigen we u eerst uit voor een kennismakend gesprek op de transplantatieraadpleging en voeren we enkele noodzakelijke screeningsonderzoeken uit op de afdeling longziekten.

Basisvereisten voor longtransplantatie zijn:

  • Uw longtransplantscreening toont aan dat u longlijden heeft dat ernstig genoeg is om een transplantatie te rechtvaardigen en dat u veilig de ingreep aankunt.
     
  • U wil een transplantatie en u begrijpt en aanvaardt uw verantwoordelijkheden t.o.v. het longtransplantatieprogramma.
     
  • U heeft een familielid of vertrouwenspersoon die u doorheen het transplantatieproces begeleidt en helpt.
     

Hoe verloopt de screening?

We nodigen u eerst uit voor een kennismakend gesprek op de transplantatieraadpleging. Na het kennismakingsgesprek plannen we alle noodzakelijke screeningsonderzoeken op de afdeling longziekten (D1) in. We proberen alle nodige onderzoeken zo kort mogelijk op elkaar te plannen zodat u na een vijftal dagen weer naar huis kunt.

Multidisciplinair(e) screeningsonderzoeken en advies

Wat na de onderzoeken?

Wanneer de resultaten van uw onderzoeken bekend zijn, worden ze tijdens een multidisciplinaire vergadering besproken en wordt er gezamenlijk beslist of u in aanmerking komt voor een transplantatie. Soms zijn er nog eerst meerdere onderzoeken nodig om deze beslissing te kunnen nemen. 

Het is belangrijk dat u weet dat u pas op dit moment zekerheid hebt over de longtransplantatie.

We zullen u helpen om de voor- en nadelen van een longtransplantatie te begrijpen. Zo kunt u een goed geïnformeerde beslissing nemen om al dan niet in te stappen in het longtransplantatietraject. Indien een longtransplantatie aangewezen is, ligt de keuze om verder te gaan met de longtransplantatie volledig in uw handen. 

Op de wachtlijst

Als u in aanmerking komt voor een longtransplantatie en u beslist om in het transplantatietraject te stappen, komt u op de wachtlijst voor een donorlong. Lees hier meer over de wachtlijstperiode.

Laatst aangepast: 19 november 2021