Slaapapneu

Welke soorten slaapapneu zijn er?

 • Bij een obstructieve apneu is de adempauze het gevolg van het afsluiten (obstructie) van de neus/keelholte. Tijdens de adempauze gaan de ademhalingsbewegingen van borst en buik gewoon verder.
 • Bij een centrale apneu valt de stimulatie om te ademen vanuit de hersenen gedurende een korte periode weg. Er treden dan geen ademhalingsbewegingen meer op.
 • Een gemengde apneu begint als een centrale apneu en eindigt als een obstructieve apneu.
 • Bij een hypopneu is er een belangrijke vermindering van de ingeademde luchtstroom (met minstens 50%) zonder dat er een volledige onderbreking optreedt.

Wanneer spreekt men van slaapapneu syndroom?

Het aantal apneus en hypopneus per uur slaap wordt uitgedrukt in een index: de apneu/hypopneu index (AHI). Als de AHI groter is dan 5 per uur, spreken de artsen van een slaapapneu.

Wat zijn de gevolgen van slaapapneu?

 • vermindering van het zuurstofgehalte in het bloed tijdens de slaap
 • schommelingen van de bloeddruk en het hartritme
 • gestoord slaappatroon
 • slaperigheid
 • concentratiestoornissen
 • geheugenproblemen
 • prikkelbaarheid en humeurigheid.
 • stoornissen in de hormoonhuishouding

Is slaapapneu gevaarlijk?

Als u lijdt aan slaapapneu, hebt u een verhoogd risico op aandoeningen van hart- en bloedvaten (hoge bloeddruk, hartinfarct, onregelmatigheden van het hartritme, hersenbloeding). Verder is er een duidelijk verhoogd risico op werk- en verkeersongevallen door slaperigheid en concentratiestoornissen.

Wanneer is een slaaponderzoek nodig bij slaapapneu?

Wanneer de partner regelmatig adempauzes opmerkt of iemand veel hinder heeft van slaperigheid overdag zonder duidelijk tekort aan nachtrust, is verder slaaponderzoek aangewezen.

Hoe wordt slaapapneu behandeld?

Meer weten over slaapapneu?

www.slaap-apneu.be

Laatst aangepast: 19 juli 2023