Longontsteking of pneumonie

Wat is een longontsteking?

Hier gaat het om een acute infectie van het longweefsel (de longblaasjes en de omliggende structuren). De oorzaak is meestaleen bacterie, maarook virale longontstekingen kunnen voorkomen. De belangrijkste symptomen zijn:

  • Koorts
  • Hoesten, al dan niet met slijmen
  • Kortademigheid
  • Pijn in de borstkas, al dan niet variërend met de ademhaling
  • Algemeen ziektegevoel

Hoe wordt de diagnose van een longontsteking gesteld?

De diagnose wordt gesteld op basis van een anamnese, een klinisch onderzoek, beeldvorming van de longen en een kweek van opgehoest slijm.

Hoe verloopt de behandeling?

De behandeling bestaat uit een antibioticum en het bestrijden van de symptomen (koortswerende en pijnstillende middelen). Afhankelijk van de ernst van de longontsteking kan een opname in het ziekenhuis nodig zijn.

Alle longartsen binnen het UZA kunnen u voor deze aandoening behandelen.

 

Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team longziekten