Extrinsiek allergische alveolitis (EAA)

Wat is extrinsiek allergische alveolitis (EAA)?

Vele organische stoffen kunnen in de longen een ontstekingsreactie veroorzaken (een ‘overgevoeligheidsreactie’). Deze ontsteking kan leiden tot schade aan het longweefsel met uiteindelijk littekenvorming (longfibrose) tot gevolg.

Extrinsiek allergische alveolitis kan voorkomen bij mensen die blootgesteld worden aan stoffen zoals uitwerpselen van vogels, schimmels in een vochtige woning of in hooi, maar ook bij de inname van bepaalde medicatie.

Wat zijn de symptomen van EAA?

Klachten die bij deze longaandoening kunnen voorkomen variëren, enkele staan hier opgelijst:

 • Een algemeen ziektegevoel
 • Temperatuursverhoging tot zelfs koorts
 • Vermagering
 • Toenemende kortademigheid
 • Hoesten

Hoe wordt de diagnose van EAA gesteld?

Voor de diagnose worden er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Een greep uit mogelijke onderzoeken vindt u hieronder. Welke onderzoeken u specifiek dient te ondergaan, bespreekt u  met uw behandelend arts. 

 • Anamnese met specifieke aandacht voor blootstelling aan bepaalde stoffen (in bv. beroep of hobby’s), familiale gezondheidsproblemen en verloop van de klachten
 • Klinisch onderzoek met niet alleen aandacht voor longen en borstkas
 • Bloedonderzoek
 • CT-scan
 • Longfunctietesten
 • Bronchoscopie

Hoe verloopt de behandeling van EAA?

Eens uitlokkende stof achterhaald is, trachten we deze te vermijden. Verder kan er, soms maar tijdelijk, medicatie voorgeschreven worden om de ontsteking tegen te gaan en verlittekening te voorkomen.

Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team longziekten