Chronische zuurstoftherapie

Waarvoor dient chronische zuurstoftherapie?

Ons lichaam verbruikt voortdurend energie, zelfs als we slapen. Energie wordt opgewekt door voedsel te verbranden en daarvoor is zuurstof nodig. Bij bepaalde aandoeningen, waarbij er onvoldoende zuurstofopname plaatsvindt, kan het nodig zijn om extra zuurstof toe te dienen. Chronische zuurstoftherapie biedt daarbij een oplossing.  

Hoe werkt chronische zuurstoftherapie?

Het UZA zal u van alle nodige materialen voorzien. Meestal wordt zuurstof via een neusbril toegediend. Andere toedieningsmogelijkheden (masker, high flow neusbril, …) zullen zo nodig overwogen worden (afhankelijk van debiet, tolerantie). Er bestaan verschillende soorten toedieningsvormen van zuurstof. Zuurstofconcentratoren zijn de meest gebruikte toestellen. De zuurstofconventie van het UZA biedt zowel vaste als mobiele oplossingen.

Zuurstofconcentratoren

Er bestaan verschillende soorten toedieningsvormen van zuurstof. Zuurstofconcentratoren zijn de meest gebruikte toestellen. De zuurstofconventie van het UZA biedt zowel vaste als mobiele oplossingen.

  • Vaste zuurstofconcentratoren (eventueel aangevuld met een vulcompressor om zelf gasflesjes te vullen)

Het UZA staat in voor de levering en het onderhoud van het toestel. De vaste concentrator is een electrisch toestel dat zuurstof uit de lucht genereert. De vulcompressor op de zuurstofconcentrator kan ervoor zorgen dat u thuis uw eigen gasflesjes met zuurstof kan vullen. Dit zorgt voor een ideale zuurstofvoorziening thuis, waarbij de flesjes een handig hulpmiddel zijn voor mensen die 24u/24u zuurstof nodig hebben en op deze manier zich makkelijk buitenshuis met zuurstof kunnen begeven. 

  • Draagbare zuurstofconcentratoren

Ook hier staat het UZA in voor de levering en het onderhoud van het toestel. Een draagbare zuurstofconcentrator is een kleiner toestel dat ook zuurstof uit de lucht genereert. Door de batterij is dit een toestel waarmee u langere tijd buitenshuis kan gaan. Echter is dit geen therapie voor elke patiënt. Bij nachtelijke zuurstofnood, of te hoge debieten, genereert dit toestel niet voldoende zuurstof.

Vloeibare zuurstof

Heeft u nood aan hoge zuurstofdebieten, en is een concentrator daarom geen ideale optie, dan kan er vloeibare zuurstof voorgeschreven worden. Deze zal wekelijks via een externe firma bij u thuis geleverd worden (moedervat vloeibare zuurstof en kleine draagbare containers, die u zelf kan vullen thuis vanuit het moedervat).

Hoe verloopt chronische zuurstoftherapie?

Tijdens een consultatie of een opname kunnen volgende vooronderzoeken gebeuren:

Op basis van deze vooronderzoeken worden de juiste waarden voor u ingesteld. De verpleegkundig consulent legt u uit hoe u het toestel moet gebruiken. Zodra u goed met het toestel kunt omgaan, mag u thuis zelf aan de slag. U gebruikt het toestel zoals aangeleerd. U krijgt ook steeds een informatiebrochure mee voor het correcte gebruik en onderhoud van het toestel.  

Wat zijn mogelijke nevenwerkingen?

Het is belangrijk dat u het medisch voorschrift nauwgezet opvolgt. Zuurstof is niet verslavend, maar als u te weinig of te veel zuurstof gebruikt, kan dit ernstige problemen veroorzaken. Het aantal liter zuurstof per minuut (debiet) mag dus alleen verhoogd of verlaagd worden op advies van uw arts.

Volg ook de veiligheidsvoorschriften die u zal krijgen bij het gebruik van zuurstof. Zuurstof is immers ontvlambaar en kan daardoor in bepaalde situaties brandgevaar creëren.

Roken is niet toegestaan. Naast de veiligheidsrisico’s bij zuurstofgebruik, is roken tevens een reden om géén terugbetaling voor uw zuurstoftherapie te bekomen.

Hoe verloopt de opvolging?

Na een periode van 6 tot 8 weken komt u op controle op de consultatie longziekten. Neem steeds uw mobiele zuurstofconcentrator mee, zodat de ventilatiedeskundigen deze kunnen nakijken. Vaste zuurstofconcentratoren hoeft u niet mee te nemen.

Als alles vlot verloopt zal u nadien elke 6 maand tot 1 jaar op controle komen bij de longarts.

De conventie onderhoudt het toestel, vervangt het indien nodig en zal het op het einde van de therapie terugnemen.

Hoeveel kost een zuurstoftherapie?

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten van de behandeling met een toestel voor chronische zuurstoftherapie (derdebetalersregeling). Hiervoor betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld). Afhankelijk van het type toestel en aanvraag is het mogelijk dat u een kleine vergoeding krijgt voor het verbruik van elektriciteit.

Voor de consultaties bij de arts betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel.

Uit de voorwaarden waaraan u moet beantwoorden, kan worden afgeleid dat in sommige gevallen een hospitalisatie nodig kan zijn om de vereiste onderzoeken te doen. Voor die hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

Op reis met chronische zuurstoftherapie

Wenst u op reis (auto of vliegtuig) te gaan? Overleg dan altijd eerst met uw longarts. Hij/zij adviseert u over de mogelijkheden en de nodige voorbereidingen en veiligheid. Een goede planning is altijd noodzakelijk.

  • Neem 2 maanden voor uw vertrek contact op met uw longarts voor een afspraak. Soms zijn er bijkomende onderzoeken nodig zoals een ‘fit-to-flytest’.
  • Neem ten minste 1 maand voor vertrek contact op met uw ziekenfonds en (indien van toepassing) met de luchtvaartmaatschappij/touroperator.

U kan steeds bij ons terecht voor vragen rond reizen met zuurstof. U kan ons (de conventie) bereiken via 03/821 50 90 of per mail niv [dot] o2 [at] uza [dot] be.

Vragen of problemen?

Tijdens kantooruren

  • Conventieteam: 03/821.50.90
  • Raadpleging en onthaal longziekten (via telefooncentrale): 03/275.71.30 of 03/821.47.13
  • Per mail: niv [dot] o2 [at] uza [dot] be

Buiten de kantooruren

  • Universitair Ziekenhuis Antwerpen (algemeen): 03/821.30.00. Vraag naar de longarts van wacht.
Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team longziekten