Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Over longziekten

De dienst longziekten van het UZA behandelt alle aandoeningen van het ademhalingsstelsel en houdt zich bezig met tal van aandachtsgebieden zoals longontsteking, astma en COPD, longembolie, long(vlies)kanker, longfibrose en tuberculose.

De dienst beheert verschillende conventies voor ademhalingsziekten: thuisbeademing, CPAP en chronische zuurstoftherapie. 

*een conventie is een contract met het RIZIV waarbij een behandeling door de overheid rechtstreeks vergoed wordt aan het ziekenhuis buiten de patiënt om.  

Lees meer over de conventies in het UZA.