Pleuravochtuitstorting of pleurale effusie

Wat is een pleuravochtuitstorting?

Tussen long en borstkas bevindt zich een dubbel vlies, het longvlies. Tussen de twee bladen van het longvlies bevindt zich een dunne laag vocht, het pleuravocht, welk maakt dat de vliezen tijdens de ademhaling vlot langs elkaar kunnen glijden. Wanneer er een abnormaal grote hoeveelheid vocht geproduceerd wordt, ontstaat er een ophoping tussen de twee bladen.

Wat is de oorzaak van een pleuravochtuitstorting?

De oorzaken kunnen zeer uiteenlopend zijn::

  • Opstapeling van vocht omdat de bloedvaten van de longen het vocht onvoldoende weggepompt krijgen (hartverzwakking/hartfalen, levercirrose/verlittekening)
  • Overmatige productie van pleuravocht door een ontsteking van het longvlies bij bv. infecties, kanker of longembolie

Wat zijn de symptomen van een pleuravochtuitstorting?

Symptomen van deze aandoening zijn vaak een gevoel van kortademigheid met al dan niet hoesten of pijn in de borstkas.

Hoe wordt de diagnose van een pleuravochtuitstortinggesteld?

De resultaten van een pleuravochtpunctie kunnen vaak een idee geven over de oorzaak van het probleem. We nemen bij dit onderzoek, met een naald, een staal van het vocht voor (microscopisch) onderzoek. Dit gebeurt onder lokale verdoving op de raadpleging.

Hoe verloopt de behandeling van een pleuravochtuitstorting?

De behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak en wordt door uw behandelend arts met u besproken.

Alle longartsen binnen het UZA kunnen u voor deze aandoening behandelen. 

Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team longziekten