Pulmonale hypertensie

Wat is pulmonale hypertensie?

Bij pulmonale hypertensie bestaat er een verhoogde druk in de bloedvaten van de longen, wat kan leiden tot (ernstige) klachten voor de patiënt. Deoorzaken voor deze aandoening kunnen erg verschillend zijn.

Een longembolie kan hierbij een rol spelen. De verhoogde druk ontstaat doordat de bloedvaatjes in de longen vernauwen of zelfs dicht komen te zitten. Het bloed moet zo door een kleiner oppervlak gepompt worden. Het gevolg is dat er minder goede zuurstof door het bloed opgenomen wordt en dat het hart harder moet pompen om het bloed door de kleine bloedvaatjes te krijgen.

Wat zijn de symptomen van pulmonale hypertensie?

 • Kortademigheid bij inspanning
 • Duizeligheid tot zelfs bewustzijnsverlies (syncope)
 • Gezwollen enkels en voeten
 • Vermoeidheid
 • Pijn op de borst
 • Hoesten

Welke onderzoeken zijn nodig bij pulmonale hypertensie?

 • Longfunctietesten 
 • Bloedonderzoek
 • Beeldvorming
  • Angio CT-scan: nadat een contraststof wordt ingespoten, worden CT-scanopnames gemaakt om de bloedvaten goed in beeld te brengen.
  • ECG (elektrocardiogram): enkele elektroden die op de borstkas geplaatst worden, registreren de elektrische activiteit van het hart.
  • Echocardiografie: met een probe die op en net onder de borstkas geplaatst wordt, kan de hartspecialist het functioneren van hart en hartkleppen in beeld brengen. Er wordt gebruik gemaakt van onschadelijke radiogolven. Dit onderzoek leert ons in hoeverre het hart belast wordt door de hoge bloeddruk.
  • Hartkatheterisatie: de drukken in het hart en de bloedvaten van de longen meten via een katheter in de lies of arm.

Hoe verloopt de behandeling van pulmonale hypertensie?

De behandeling van pulmonale hypertensie is zeer verschillend, afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de eventuele omkeerbaarheid van het probleem. Een greep uit de mogelijkheden vindt u hier, maar de behandeling die specifiek voor u van toepassing is wordt door uw behandelend arts in overleg met u bepaald.

 • Zuurstoftherapie
 • Bloedverdunnende medicatie
 • Medicatie die de bloedvaten van de longen verwijdt
 • Bloedklonterts in de longbloedvaten operatief wegnemen (pulmonale trombendarteriëctomie)
 • Longtransplantatie
Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team longziekten