CPAP

Waarvoor dient een CPAP-behandeling?

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) is een therapie voor patiënten met slaapapneu. Door toepassing van continue positieve druk wordt uw keel als het ware opengedrukt waardoor eventuele obstructies worden opgeheven en er geen ademstops meer kunnen ontstaan. Ook bij patienten met andere vormen van slaapapneu kan CPAP effectief zijn. Door het CPAP-toestel wordt de ademhaling tijdens de slaap niet meer verstoord, en behoort ook snurken tot het verleden. Bij goed gebruik ontwaken de meeste patiënten meer uitgerust, zijn ze overdag minder moe en slaperig en vallen ze ook niet meer spontaan in slaap.

Hoe werkt CPAP?

Het principe van CPAP is eenvoudig. In het toestel zit een turbine die een luchtstroom genereert, met een daarbij horende (ingestelde) positieve druk. Wanneer u ’s nachts het masker opzet (dat via een luchtslang met het toestel is verbonden), wordt positieve druk toegediend om zoveel mogelijk te verhinderen dat er apneu’s (ademstilstanden) en/of hypopneu’s (ademverminderingen) optreden tijdens uw slaap. 

Via de neusgaten en/of mond kan deze druk doordringen tot in de keelholte, tot op de plaats waar de luchtweg vernauwt tijdens de slaap. Dankzij de positieve druk in de keelholte kan deze niet meer dichtklappen, blijft de ademhaling onverstoord en kan u terug in een diepere slaap geraken.

Hoe verloopt een CPAP-behandeling?

Aan de CPAP-behandeling gaan twee slaaponderzoeken in het slaapcentrum vooraf. U moet voor deze beide onderzoeken gehospitaliseerd worden. Het eerste en tweede slaaponderzoek kunnen niet tijdens dezelfde nacht gebeuren.

 • Tijdens een eerste slaaponderzoek (polysomnografisch onderzoek = PSG) wordt de diagnose van het obstructief slaapapneusyndroom gesteld.
 • Met een tweede slaaponderzoek, waarbij u met een CPAP-toestel slaapt en een geschikt neus- of neusmondmasker draagt, gaan we na of uw ademhaling en slaapkwaliteit door de behandeling verbetert. Het gespecialiseerd centrum zal de druk die het toestel produceert, afstemmen op uw behoefte. Bij de verwerking van het onderzoek wordt dan bepaald welke druk noodzakelijk is om uw ademhaling en slaap te normaliseren.

Als de nacht met CPAP een verbetering toont en u het toestel relatief goed kunt verdragen, kunt u thuis met de behandeling starten. De conventie bezorgt u het toestel met de juiste druk en geeft u uitleg over het gebruik en het onderhoud van het toestel. Deze informatie krijgt u ook mee naar huis in de vorm van een informatiebrochure. Verder zal de conventie u adviseren rond slaappositie, het gebruik van alcohol, kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen, en met betrekking tot een dieet en bewegingshygiëne.

Wat zijn mogelijke nevenwerkingen?

Wanneer het CPAP-toestel adequaat is afgesteld, normaliseert de behandeling de ademhaling en het slaappatroon. Nochtans verdraagt niet elke patiënt de behandeling even goed.

Mogelijke klachten kunnen o.a. zijn:

 • Neusklachten
 • Droge mond en/of keel
 • Claustrofobie
 • Lawaai van het toestel
 • Inblazen en/of inslikken van lucht in de maag met een vol gevoel, opboeren en toegenomen winderigheid als gevolg.

Indien u deze of andere klachten ervaart, neem dan contact op met de ventilatiedeskundige van de conventie. Zij kunnen u verder advies geven.

Hoe verloopt de opvolging?

Nadat u het toestel hebt ontvangen, komt u regelmatig langs voor een opvolgingsraadpleging. Een eerste raadpleging gebeurt nadat u het toestel een tweetal maanden gebruikt. Nadien komt u 1 keer per jaar op raadpleging bij de longarts. Breng bij elke raadpleging uw toestel met alle accessoires mee.

Bij problemen met het gebruik van uw toestel vragen wij u om liefst zo snel mogelijk contact op te nemen met de CPAP-conventie. Dit om het probleem tijdig te kunnen aanpakken, en op die manier te vermijden dat –in navolging van de regelgeving omtrent terugbetaling van het RIZIV- uw CPAP-therapie stopgezet zou worden.

De conventie voorziet het toestel en de accessoires, vervangt deze indien nodig en zal het materiaal op het einde van de therapie terugnemen. Voor het onderhoud van het toestel en de accessoires dient u zelf te zorgen, en zal er u uitgelegd worden hoe dit dient te gebeuren.

Hoeveel kost een CPAP-behandeling?

Er zijn verschillende voorwaarden nodig om ervoor te zorgen dat uw mutualiteit de CPAP-behandeling grotendeels terugbetaalt. Om de eerste aanvraag tot financiële tussenkomst te motiveren, moeten de resultaten van een slaaponderzoek met en zonder CPAP worden voorgelegd. De verdere verlening van de financiële tussenkomst kan enkel gebeuren indien de patiënt het toestel correct en trouw gebruikt, zijnde ≥4uur/dag.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, betaalt de ziekteverzekering een dagvergoeding voor de behandeling. U betaalt zelf een maximale opleg (remgeld) van 0,25 €/dag. Dit bedrag wordt driemaandelijks door het ziekenhuis gefactureerd. Bent u een rechthebbende die kan genieten van het voorkeurtarief, dan betaalt u geen persoonlijk aandeel.

Voor de hospitalisatie van de twee slaaponderzoeken betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

Presentatie CPAP

Bekijk hier de powerpoint-presentatie over de eerste nacht met een CPAP.

Vragen of problemen?

Tijdens kantooruren

 • Ventilatiedeskundige: 03/821.52.49
  Voor minder dringende vragen: cpap [at] uza [dot] be
 • Raadpleging en onthaal longziekten: 03/275.71.30 of 03/821.47.13

 

Laatst aangepast: 19 juli 2023
Auteur(s): Team longziekten