CPAP

Waarvoor dient een CPAP-behandeling?

Continue positieve luchtwegdruk (CPAP) is een therapie voor patiënten met slaapapneu. Door het CPAP-toestel wordt de ademhaling tijdens de slaap niet meer verstoord, en behoort ook snurken tot het verleden. Overdag voelen de meeste patiënten zich beter uitgerust.

Hoe werkt CPAP?

Het principe van CPAP is eenvoudig. In het toestel zit een turbine die een grote luchtstroom genereert. Wanneer u ’s nachts het masker (via een luchtslang aan het toestel verbonden) opzet, wordt de luchtstroom onderbroken en ontstaat er een lichte overdruk in heel het systeem, zowel in het toestel als in de luchtslang en het masker. 

Via de neusgaten en/of mond kan deze druk doordringen tot in de keelholte, ook op de plaats waar de luchtweg vernauwt tijdens de slaap. Dankzij de overdruk in de luchtweg kan deze niet meer dichtklappen, blijft de ademhaling onverstoord en kunt u diep slapen.

Hoe verloopt een CPAP-behandeling?

Aan de CPAP-behandeling gaan twee slaaponderzoeken in het slaapcentrum vooraf. U moet voor deze beide onderzoeken gehospitaliseerd worden. Het eerste en tweede slaaponderzoek kunnen niet tijdens dezelfde nacht gebeuren.

 • Tijdens een eerste slaaponderzoek (polysomnografisch onderzoek = PSG) wordt de diagnose van het obstructief slaapapneusyndroom gesteld.
 • Met een tweede slaaponderzoek, waarbij u met een CPAP-toestel slaapt en een geschikt neus- of neusmondmasker draagt, gaan we na of uw ademhaling en slaapkwaliteit door de behandeling verbetert. Het gespecialiseerd centrum zal de druk die het toestel produceert, op uw maat instellen. Er wordt met een lage druk gestart waarna de druk tijdens de slaap verhoogd wordt. Bij de verwerking van het onderzoek wordt dan bepaald welke druk noodzakelijk is om uw ademhaling en slaap te normaliseren.

Als de nacht met CPAP een verbetering toont en u het toestel relatief goed kunt verdragen, kunt u thuis met de behandeling starten. De conventie bezorgt u het toestel met de juiste druk en geeft uitleg over het gebruik en het onderhoud van het toestel. Deze informatie krijgt u ook mee naar huis in de vorm van een informatiebrochure. Verder zal de conventie u adviseren rond slaappositie, het gebruik van alcohol en van kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen, dieet en bewegingshygiëne.

Wat zijn mogelijke nevenwerkingen?

Wanneer het CPAP-toestel adequaat is afgesteld, normaliseert de behandeling de ademhaling en het slaappatroon. Nochtans verdraagt niet elke patiënt de behandeling even goed.

Mogelijke klachten zijn:

 • Neusklachten
 • Claustrofobie
 • Lawaai van het toestel
 • Vermindering van de intimiteit

Hoe verloopt de opvolging?

Nadat u het toestel hebt ontvangen, komt u regelmatig langs voor een opvolgingsraadpleging. Een eerste raadpleging gebeurt nadat u het toestel een tweetal maanden gebruikt. Nadien komt u 1 keer per jaar op raadpleging bij de longarts. Breng bij elke raadpleging uw toestel met alle accessoires mee.

De conventie zal regelmatig nagaan of het toestel voldoende gebruikt wordt. Als u het toestel weinig (= gemiddeld minder dan 4 uur per nacht) of niet gebruikt, en u het na een eerste waarschuwing niet gemiddeld minimum vier uur per nacht gaat gebruiken, wordt uw behandeling met een CPAP-toestel stopgezet.

De conventie onderhoudt het toestel en de accessoires, vervangt deze indien nodig en zal het materiaal op het einde van de therapie terugnemen.

Hoeveel kost een CPAP-behandeling?

Als de parameters uit het eerste slaaponderzoek aan bepaalde voorwaarden voldoen, betaalt uw mutualiteit de CPAP-behandeling grotendeels terug. Om de aanvraag tot financiële tussenkomst te motiveren, moeten resultaten van een slaaponderzoek met en zonder CPAP worden voorgelegd.

De Belgische criteria voor terugbetaling van een CPAP-behandeling zijn (sinds 1 januari 2017):

 • Aantonen van matig tot ernstig OSAS, met een OAHI ≥15/uur, op een recent (< 1 jaar oud) slaaponderzoek in het ziekenhuis.
 • Aantonen van een adequate behandeling met CPAP, tijdens een controle slaaponderzoek.
 • Aantonen dat de patiënt het toestel correct en trouw gebruikt, zijnde ≥4uur/dag.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, betaalt de ziekteverzekering een dagvergoeding

voor de behandeling. U betaalt zelf een maximale opleg (remgeld) van 0,25€/dag. Dit bedrag wordt driemaandelijks door het ziekenhuis gefactureerd. Bent u een rechthebbende die kan genieten van het voorkeurtarief, dan betaalt u geen persoonlijk aandeel.

Voor de hospitalisatie van de twee slaaponderzoeken betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

Vragen of problemen?

Tijdens kantooruren

 • Ventilatiedeskundige: 03/821.52.49
  Voor minder dringende vragen: cpap [at] uza [dot] be
 • Raadpleging en onthaal longziekten: 03/275.71.30

Buiten de kantooruren

 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen (algemeen): 03/821.30.00. Vraag naar de longarts van wacht.
Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 13 februari 2019 - 14:02
Auteur(s): Team