Ergospirometrie of fietsproef

Een ergospirometrie is een test om uw inspanningscapaciteit te meten en vergt van u een maximale lichamelijke inspanning. De test wordt uitgevoerd op een ergometerfiets waarbij een hele reeks cardiale en respiratoire parameters worden geregistreerd. De test geeft informatie over uw lichamelijke conditie en kan mogelijk een oorzaak aanwijzen van een verminderd prestatievermogen.

Hoe bereid ik mij voor?

 • U hoeft niet nuchter te zijn, maar een zware maaltijd is afgeraden
 • U kan uw medicijnen gewoon doornemen
 • Draag bij voorkeur goed schoeisel en losse kleding
 • U kan beter niet roken voor het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitsluitend uitgevoerd op aanvraag van een longarts of thorax- en vaatchirurg uit het UZA.

Hoe verloopt een ergospirometrie?

Voor dit onderzoek wordt eerst een basislongfunctietest uitgevoerd.

 • U krijgt electroden op de borstkas om het hartritme op te volgen en een manchet om de bovenarm om de bloeddruk te meten.
 • Een saturatiemeter aan de vinger registreert het zuurstofgehalte.
 • U krijgt een masker op om de ademhaling te registreren.
 • De begeleidende arts zal eerst een arterieel bloedgas prikken.
 • Vervolgens mag u beginnen fietsen zonder belasting, daarna wordt de test elke minuut zwaarder. Het is belangrijk dat u zich maximaal inspant tot u niet meer kan.
 • Op het maximum van de inspanning zal de arts een tweede keer een arterieel bloedgas prikken.
 • Hierna volgt de herstelfase.

Het onderzoek is vermoeiend, maar we vragen uw maximale inzet en medewerking. Het onderzoek duurt ongeveer één uur.

Als u extra zuurstof krijgt, bepaalt de arts of de test moet uitgevoerd worden met of zonder deze extra toevoer van zuurstof.

Laatst aangepast: 19 juli 2023
Auteur(s): Team longziekten