BiPAP

Waarvoor dient een BiPAP-behandeling?

BiPAP staat voor Bilevel Positive Airway Pressure. ‘Bi’ staat voor bi-level, wat zoveel betekent als druk op 2 niveaus. ‘PAP’ staat voor Positive Airway Pressure wat betekent positieve druk in de longen.

BiPAP geeft u ondersteuning van uw ademhaling met als doel het zuurstof- en koolzuurgehalte op het gewenste peil te brengen en te houden. Patiënten met een ziekte waardoor er problemen zijn met de ademhaling komen hiervoor in aanmerking. Een BiPAP-behandeling zorgt ervoor dat er voldoende zuurstof in de longen gaat en dat er tegelijk koolzuurgas wordt afgegeven. Het apparaat ondersteunt uw ademhaling zodat ademen minder moeite kost.

Uitzonderlijk kan BiPAP ingezet worden bij de behandeling van slaapapneu. Patiënten bij wie de CPAP-therapie onvoldoende effectief is of moeilijk verdragen wordt, komen in aanmerking voor een BiPAP-behandeling.

Hoe werkt het?

U krijgt een masker op uw gezicht dat met een slang vastzit aan het apparaat. Bij het inademen geeft het apparaat een hoge luchtstroom waardoor inademen gemakkelijker gaat. De lucht wordt als het ware de longen ingeduwd. Bij de uitademing valt de hoge luchtstroom weg zodat u vlot kan uitademen. Er blijft altijd een minimale positieve druk in de luchtwegen aanwezig.

Een BiPAP-apparaat kan ook aangesloten worden op een tracheacanule. In deze situatie wordt de luchtslang vanaf het toestel rechtstreeks op de canule aangesloten. Net als bij de toepassing met het masker levert het toestel 2 positieve drukken af in de longen waardoor de ademhaling vlotter verloopt. Dit met als doel een betere gasuitwisseling te voorzien.

Meestal zal u ’s nachts dit apparaat gebruiken maar soms wordt er ook geadviseerd dit overdag te doen of zelfs continu. 

Hoe verloopt de behandeling met een BiPAP-apparaat?

Het opstarten van een BiPAP-apparaat neemt gemiddeld 4 tot 5 dagen in beslag waarvoor een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Soms kan die periode langer worden, indien er zich bijkomende problemen voordoen.

 

Tijdens een opname:

 • voeren we een arteriële bloedgasmeting en een longfunctieonderzoek uit.
 • ervaart u in het bijzijn van de verpleegkundige voor een eerste keer hoe het masker en de luchtstroom aanvoelen, en kunt u geleidelijk aan het toestel wennen. De verpleegkundige laat u ook zien hoe u het masker zelf (heel snel) van uw gezicht kunt halen.
 • voeren we een tweede bloedgasmeting uit om het effect van het BiPAP-apparaat te meten. Aan de hand van uw bloedgaswaarden (zuurstof - en koolzuurgehalte in het bloed) kan de ventilatiedeskundige de instellingen naar uw comfort aanpassen.
 • slaapt u met het BiPAP-toestel. Er wordt een monitor (capnografietoestel) aangekoppeld die continu uw CO2-gehalte, zuurstofsaturatie en hartslag meet. Zo wordt nagegaan of de instellingen voldoende zijn afgesteld en of er verdere aanpassingen noodzakelijk zijn. Alles wordt dagelijks in overleg met de arts besproken.
 • legt de ventilatiedeskundige u en uw familie duidelijk uit hoe het apparaat werkt en gaat na of er voldoende hulp thuis aanwezig is. Als dit noodzakelijk is en u dit wenst, wordt er thuishulp aangevraagd of uitgebreid.

Als het apparaat goed is ingesteld, en u en uw familie er goed mee kunnen omgaan, mag u het ziekenhuis verlaten en thuis aan de slag gaan. De juiste waarden worden voor u ingesteld en u kunt deze thuis niet aanpassen. U gebruikt het apparaat zoals aangeleerd tijdens uw opname. U krijgt ook steeds een informatiebrochure mee voor het correcte gebruik en onderhoud van het apparaat.

Indien u naar een woonzorgcentrum of revalidatieafdeling gaat, nemen wij contact op met de instelling en gaan we na of zij al vertrouwd zijn met een BiPAP-apparaat. Zo nodig geven we op deze locaties ook bijscholing en staan we ter beschikking voor vragen/problemen tot men ook daar voldoende vertrouwd is met de therapie en het gebruikte apparaat.

Hoe verloopt de opvolging?

Na een periode van 6 tot 8 weken komt u met het BiPAP-apparaat op controle op de consultatie longziekten. Neem uw toestel, slang en masker mee, zodat de ventilatiedeskundige deze kan nakijken. Als alles vlot verloopt, komt u om de 6 maanden of jaarlijks bij de longarts op controle.

De conventie onderhoudt tijdens de behandeling het apparaat, vervangt het indien nodig en neemt het op het einde van de therapie terug. Verder zijn zij steeds bereikbaar voor vragen of ondersteuning.

Wat zijn mogelijke nevenwerkingen?

Mogelijke klachten van het BiPAP-apparaat zijn:

 • Neusklachten
 • Droge mond of keel
 • Claustrofobie
 • Lawaai van het toestel
 • Inblazen en/of inslikken van lucht in de maag met een vol gevoel, opboeren en toegenomen winderigheid als gevolg.

Indien u deze of andere klachten ervaart, neem dan contact op met de ventilatiedeskundige van de conventie. Zij kunnen u verder advies geven.

Hoeveel kost een BiPAP-behandeling?

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten van de behandeling met een BiPAP-apparaat (derdebetalersregeling). Hiervoor betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld).

Enkel indien u een BiPAP-apparaat gebruikt in CPAP-conventie, zal u wel remgeld voor het BiPAP-apparaat moeten betalen.

Indien u buiten de BiPAP- en CPAP-conventie valt, bestaat de mogelijkheid dat u zelf alle kosten voor uw apparaat moet betalen.

Voor de consultaties bij de arts betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel.

Uit de voorwaarden waaraan u moet beantwoorden, kan worden afgeleid dat tot op heden hospitalisatie nodig is om de vereiste onderzoeken te doen. Voor die hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

Vragen of problemen?

Tijdens kantooruren

 • Conventieteam: 03/821.50.90
 • Raadpleging en onthaal longziekten (via telefooncentrale): 03/275.71.30 of 03/821.47.13
 • Per mail: niv [dot] o2 [at] uza [dot] be

Buiten de kantooruren

 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen (algemeen): 03/821.30.00. Vraag naar de longarts van wacht.
Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team longziekten