Over het UZA

Het UZA is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding en grensverleggend wetenschappelijk onderzoek met een belangrijke internationale dimensie.

Het UZA is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding en grensverleggend wetenschappelijk onderzoek met een belangrijke internationale dimensie.

De algemene en medische directie, de directie patiëntenzorg en een aantal ondersteunende diensten vormen de belangrijkste beleidsorganen.

De behandelingen die we in een gespecialiseerd ziekenhuis als het UZA verstrekken, maken deel uit van een hele zorgketen met verschillende zorgverstrekkers, ook buiten de muren van het UZA. Via het project Transmurale zorg wil het UZA alle stappen van die keten nog beter op elkaar laten aansluiten.

In de jaarverslagen kunt u volgen hoe de medewerkers zich inzetten om de doelstellingen rond patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en opleiding te realiseren.

Het UZA opende zijn deuren in 1979. Vandaag werken er zo’n 2800 artsen, verpleegkundigen, paramedici en ondersteunende medewerkers.

 

De schenkingen aan het UZA worden beheerd via de UZA Foundation. Jaarlijks ontvangt het ongeveer 500.000 euro aan giften. 

Het UZA hecht veel belang aan een goede communicatie met artsen die patiënten naar ons ziekenhuis doorverwijzen. Er is heel wat digitale informatie ter beschikking en er wordt hard gewerkt aan een overkoepelend Antwerps portaal om het uitwisselen van patiëntengegevens nog eenvoudiger te maken.

U kunt in het UZA terecht bij één van onze 90 medische specialiteiten. In elk van deze medische disciplines werken gespecialiseerde en toegewijde teams. 

Hoogstaande kwaliteit leveren is voor het UZA prioriteit nummer één. Het UZA staat dan ook voor een cultuur van continue kwaliteitsverbetering.

Uw privacy is onze zorg. Lees hier meer over het gebruik en de bescherming van uw persoonlijke gegevens en welke rechten u kan uitoefenen.