Thoraxdrainage

Wat is een thoraxdrainage?

Er wordt een thoraxdrain, een kunststof slangetje in de borstholte, geplaatst. Deze drain zal vocht en/of lucht afvoeren naar een opvangbak buiten het lichaam.

U ondergaat deze behandeling omdat u een klaplong hebt of omdat er vocht of etter tussen de longvliezen zit. Indien u een longoperatie moet ondergaan, wordt de thoraxdrain tijdens de operatie ingebracht om overtollig vocht of lucht af te voeren.

Hoe bereid ik mij voor?

 • U hoeft niet nuchter te zijn.
 • Meld aan uw arts indien u zwanger bent of allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen, materialen of stoffen.
 • Neemt u medicatie die de bloedstolling kan beïnvloeden en/of neemt u plaatjesremmers? Meld dit aan uw arts.

Hoe verloopt de thoraxdrainage?

Inbrengen van de drain

 • De longarts of chirurg zal de thoraxdrain plaatsen en de thoraxdrainage uitvoeren.
 • U krijgt een plaatselijke verdoving.
 • De arts plaatst de drain in de borstholte via een sneetje in de huid.
 • De drain wordt vastgehecht aan de huid zodat deze niet kan verplaatsen.

Bij een longoperatie wordt de drain tijdens de operatie geplaatst.

De thoraxdrainage

Na het inbrengen van de drain wordt u weer naar uw kamer gebracht. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, polsslag en temperatuur zodat eventuele complicaties vroegtijdig worden herkend.

Op de afdeling kunt u, indien nodig, aangesloten worden op de thoraxvacuum-drainage. Door de zuigkracht van deze machine wordt er actief aan de drain gezogen om de aanwezige lucht of vocht sneller te laten aflopen in de opvangbak. De thoraxvacuum-drainage is niet altijd nodig. Soms volstaat het om de afloop van vocht of lucht door de zwaartekracht te laten gebeuren.

Let tijdens de thoraxdrainage op volgende zaken:

 • Adem regelmatig en goed door. Zo voorkomt u dat slijm zich zal ophopen in de luchtwegen.
 • Beweeg enkel op advies van de verpleegkundige.
 • Houd de opvangbak altijd lager dan de thorax (borstkas).
 • De opvangbak mag niet omvallen. Gebeurt dit wel, waarschuw dan onmiddellijk de verpleegkundige.
 • Waarschuw de verpleegkundige bij toenemende pijn of benauwdheid.

De insteekopening van de drain in de borst wordt dagelijks verzorgd door de verpleegkundige. Er worden controlefoto’s gemaakt om te zien of de long zich goed ontplooit en of de hoeveelheid lucht of vocht afneemt.

Duur van de thoraxdrainage

De duur van de thoraxdrainage verschilt per behandeling en kan niet op voorhand vastgelegd worden.

De thoraxdrain verwijderen

De drain wordt verwijderd op de afdeling. Dit is niet pijnlijk.

Lees meer in de brochure ‘Thoraxdrainage’.

Laatst aangepast: 19 juli 2023
Auteur(s): Team longziekten