Intrapulmonale percussieventilatie (IPV)

Waarvoor dient een IPV-behandeling?

Intrapulmonale percussieventilatie (IPV) is een ademhalingstherapie die de drainage van slijmen mogelijk maakt, voorkomt dat longdelen afgesloten worden, en de gasuitwisseling bevordert. 

De therapie kan via een mondstuk, een masker of direct via een tracheacanule toegepast worden.

Hoe werkt het?

Intrapulmonale percussieventilatie (IPV) is een vorm van positieve drukbeademing, waarbij kleine luchtpulsaties worden toegediend. De pulsen veroorzaken een trilling in de longen waardoor slijmen gemobiliseerd worden en ze opgehoest kunnen worden. Het vrijmaken van longgebieden die door fluimen verstopt waren, zorgt voor een betere gasuitwisseling. 

Dankzij de huidige generatie toestellen kunnen we percussionaire en autogene drainage samen gebruiken, snellere resultaten bekomen en tegelijkertijd werken op lage longvolumes zonder de gasuitwisseling te verslechteren (en juist te verbeteren). Daarnaast wordt de druk binnen de longen ook niet verhoogd. Er wordt enkel een constant debiet van kleine percussies aangeboden waardoor ook de zieke delen van de long gaan worden aangesproken en gedraineerd.

Hoe verloopt de behandeling?

Tijdens een opname onderzoeken we eerst uw longfunctie. Als uit het onderzoek blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet, bezorgt de conventie u het toestel met de juiste instellingen en leert u samen met uw kinesitherapeut hoe u het toestel moet gebruiken.

Zodra u goed met het toestel kunt omgaan, mag u thuis zelf aan de slag. U gebruikt het toestel zoals aangeleerd. U krijgt ook steeds een informatiebrochure mee voor het correcte gebruik en onderhoud van het toestel.  

Wat zijn mogelijke nevenwerkingen?

  • Uitputting door langdurig gebruik van het toestel..
  • Verstopping van de bovenste luchtweg of van de tracheacanule door taaie slijmprop. Er wordt bij het aanleren van de therapie ook uitgelegd hoe u in zo’n situatie best kan reageren.

Hoe verloopt de opvolging?

Als alles vlot verloopt, komt u om de 6 maanden of om het jaar bij de longarts op controle.

De conventie voorziet het toestel, vervangt het indien nodig en zal het op het einde van de therapie terugnemen.

Hoeveel kost een IPV-behandeling?

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten van de behandeling met een toestel voor ademhalingsondersteuning (derdebetalersregeling). Hiervoor betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld).

Voor de consultaties bij de arts betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel.

Uit de voorwaarden waaraan u moet beantwoorden, kan worden afgeleid dat in sommige gevallen een hospitalisatie nodig kan zijn om de vereiste onderzoeken te doen. Voor die hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

Vragen of problemen?

Tijdens kantooruren

  • Kinesitherapeuten: 03/821.52.27 of 03/821.56.28
  • Conventieteam: 03/821.50.90
  • Raadpleging en onthaal longziekten (via telefooncentrale): 03/275.71.30 of 03/821.47.13
  • Per mail: niv [dot] o2 [at] uza [dot] be

Buiten de kantooruren

  • Universitair Ziekenhuis Antwerpen (algemeen): 03/821.30.00. Vraag naar de longarts van wacht.
Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team longziekten