Aspiratietoestel

Waarvoor dient een aspiratietoestel?

Een aspiratietoestel is een elektrisch afzuigtoestel dat gebruikt wordt om slijmen in de luchtweg aan te zuigen bij patiënten met een tracheacanule. Dit is een buisje in de luchtpijp (trachea) via een operatief gemaakte opening in luchtpijp (tracheostoma).

Patiënten met een tracheostoma kunnen namelijk hun slijmen niet goed ophoesten. Daarom hebben ze een aspiratietoestel nodig.

Een aspiratietoestel voor de thuiszorg is voorzien van een oplaadbare batterij en is daardoor buitenshuis te gebruiken.

Hoe werkt een aspiratietoestel?

Een aspiratiesonde ( = dun flexibel pvc buisje) wordt met het aspiratietoestel verbonden. Het toestel wordt opgestart. Hierdoor ontstaat er een zuigkracht.

Men plaatst voorzichtig de sonde in de tracheacanule. Slijmen zullen via de sonde aangezogen worden en opgevangen worden in de opvangbak van het toestel.

Wie komt in aanmerking voor een aspiratietoestel?

Patiënten die ademhalingsondersteuning nodig hebben via een tracheacanule komen in aanmerking om via de conventie thuisbeademing over een toestel te beschikken.

Andere patiënten die nood hebben aan een aspiratietoestel dienen dit te regelen via een NKO-arts of zelf aan te kopen/huren via hun thuiszorgwinkel. 

Hoe verloopt een behandeling met een aspiratietoestel?

Tijdens een opname 

 • wordt de juiste techniek aangeleerd om te aspireren en advies gegeven over de in te stellen zuigkracht
 • geeft de verpleegkundigspecialist u en uw familie uitleg over het aspiratietoestel (onderhoud, gebruik, ...)

Zodra u en/of uw familie met de techniek vertrouwd zijn, kan u thuis zelf aan de slag. U gebruikt het toestel zoals aangeleerd tijdens uw opname. In de bijgevoegde brochure wordt alle nuttige informatie meegegeven. 

Indien u naar een woonzorgcentrum of revalidatieafdeling gaat, nemen wij contact op met de instelling en gaan we na of zij vertrouwd zijn met het aspiratietoestel. Zo nodig geven we ook bijscholing en staan we ter beschikking voor vragen/problemen.

Wat zijn mogelijke nevenwerkingen?

Aspireren kan volgende nevenwerkingen veroorzaken:

 • Bloeding of ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp
 • Hogere slijmproductie (waardoor meer aspiratie nodig is)
 • Ademnood
 • Hoestreflex
 • Een min of meer kortere periode van zuurstofgebrek (hypoxie), wat voorbijgaand is

Belangrijk is dat u enkel aspireert zo nodig. Zowel te weinig als te vaak aspireren kan complicaties met zich meebengen. U wordt hierover geïnformeerd tijdens het aanleren van het toestel.

Indien u deze of andere klachten ervaart, neem dan contact op met de ventilatiedeskundige van de conventie. Zij kunnen u verder advies geven.

Hoe verloopt de opvolging?

U hoeft niet op controle te komen met het toestel.

De conventie onderhoudt het toestel, geeft u informatie over eigen onderhoud, vervangt het toestel indien nodig en zal het op het einde van de therapie terugnemen.

Indien u het toestel kreeg via de conventie thuisbeademing zullen zij u ook voorzien van de nodige aspiratiesondes en ander toebehoren.

Bij technische problemen zijn zij ook steeds beschikbaar.

Hoeveel kost een behandeling met een aspiratietoestel?

Het ziekenfonds kan tegemoet komen in de kosten van de behandeling met een toestel voor aspiratie (derdebetalersregeling). In dat geval betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld). De terugbetalingsregeling moet per patiënt bekeken worden.

Voor de consultaties bij de arts betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel.

Uit de voorwaarden waaraan u moet beantwoorden, kan worden afgeleid dat in sommige gevallen een hospitalisatie nodig kan zijn om de vereiste onderzoeken te doen. Voor die hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

Vragen of problemen?

Tijdens kantooruren

 • Conventieteam: 03/821.50.90
 • Raadpleging en onthaal longziekten (via telefooncentrale): 03/275.71.30 of 03/821.47.13
 • Per mail: niv [dot] o2 [at] uza [dot] be

Buiten de kantooruren

 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen (algemeen): 03/821.30.00. Vraag naar de longarts van wacht.
Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team longziekten