Kankerzorg tijdens de coronacrisis

donate

 

 

Kankerpatiënten behoren tot de risicogroep tijdens deze coronacrisis. Binnen de oncologische afdelingen van het UZA nemen we beschermende en aangepaste maatregelen voor deze patiënten. ‘Onze kankerbehandelingen lopen ook tijdens deze coronacrisis gewoon door. We blijven onze patiënt centraal en op de eerste plaats zetten. Ook de fysieke bezoeken aan het ziekenhuis verminderen we door patiënten van thuis op te volgen en in te zetten op teleconsultaties. Ontdek verder hoe we ons aanpassen aan deze crisis.

Teleconsultaties worden de norm

Om het aantal fysieke bezoeken in het ziekenhuis te verminderen, zijn we gestart met teleconsultaties. Ook laten we sinds deze crisis de bloedafname (de dag voor de therapie of consultatie) doorgaan bij de patiënt thuis. De afgenomen bloedstalen worden naar het UZA gebracht voor analyse. ‘We waren al een tijdje bezig met de bloedafnames thuis, maar door deze unieke situatie hebben we beslist om dit versneld toe te passen bij al onze patiënten. De thuisverpleegkundige neemt bloed af, maar stelt ook enkele vragen over de gezondheidstoestand van de patiënt. Al deze informatie wordt genoteerd in een beveiligde online database die beschikbaar is voor artsen en verpleegkundigen. Op basis van de bloedanalyse beslist de arts of de geplande behandeling in het ziekenhuis de volgende dag al dan niet kan doorgaan. Op deze manier optimaliseren we de werking binnen het oncologisch en hematologisch dagziekenhuis, spreiden we de bereidingen binnen apotheek en reduceren we het aantal nodeloze verplaatsingen voor de patiënt. Als de behandeling kan doorgaan, ligt de juiste medicatie klaar voor de patiënt waardoor de wachttijden voor de patiënt verminderen. ’, aldus prof. Peeters.

Dagelijkse opvolging van thuis dankzij applicatie

Patiënten die chemotherapie, hormonale therapie (borstkankerpatiënten) of een doelgerichte behandeling ondergaan worden opgevolgd door ‘RemeCare Oncology’. ‘Binnen deze applicatie vragen we aan onze patiënten om dagelijks via de app bepaalde gegevens door te sturen: wanneer ze welke medicatie innemen, welke nevenwerkingen of pijnklachten ze ondervinden. Daarboven vragen we de patiënten ook om extra aandacht te hebben voor de symptomen van COVID-19 en deze te registeren in de applicatie (temperatuur, spierpijn, hoesten en kortademigheid). Bij belangrijke problemen of positief op de symptomen van COVID-19, ontvangt het medisch team automatisch een verwittiging.  

Aangepast aan de maatregelen

Ook na de coronacrisis zullen we blijven inzetten op teleconsultaties en thuisopvolging via de applicatie RemeCare Oncology. ‘Na de coronacrisis valt, binnen de applicatie, het stukje rond de bevraging van de symptomen van COVID-19 weg, maar het gebruik van zowel de applicatie als de bloedafnames thuis worden verder gezet. Door bovenstaande initiatieven toe te passen zorgen we voor minder verplaatsingen voor de patiënt, waardoor we overvolle wachtzalen vermijden en de social distancing kunnen garanderen. Door de applicatie RemeCare blijven we in contact met onze patiënten en op de hoogte van de gezondheidstoestand.

Wetenschappelijke studies

Omdat kankerpatiënten tot de risicogroep behoren en het essentieel is om een beter inzicht te krijgen wat een besmetting met het coronavirus doet met kankerpatiënten, is het opstarten van wetenschappelijke studies noodzakelijk. Zo onderzoeken we binnen het MOCA (Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen) of er een verschil bestaat in het aantal besmettingen tussen een groep patiënten die thuis behandeld worden en een groep die de verplaatsing maakt naar het ziekenhuis. Doel van deze studie is de ernst van de complicaties van COVID-19, in relatie met kanker, in kaart brengen. Naast deze studie die de naam COREO kreeg, startte we recent nog een tweede studie op, namelijk de MOCOR studie. Hierbij nemen we bloedstalen van kankerpatiënten en zorgpersoneel op de verschillende oncologische afdelingen. We onderzoeken de immuniteit en de immuunreactie van deze verschillende groepen op een infectie met COVID-19.

‘Binnen de MOCOR studie willen we meer inzichten verkrijgen over de immuniteit en immunologische respons. Dit is essentieel om vat te krijgen op het virus. Kankerpatiënten hebben een sterk verhoogd risico om ernstige COVID-19 complicaties te krijgen. Met ons onderzoek hopen we hoog risicopatiënten voor ernstige Sars-CoV-2 (corona) infecties te identificeren en mechanismen op te helderen die ons kunnen helpen om patiënten preventief ondersteunend te zodat zij velliger hun kankerbehandeling kunnen krijgen.’, legt prof. Peter van Dam (coördinator gynaecologische oncologie) uit. De MOCOR studie wordt medegefinancierd door Kom op tegen Kanker. 

Jouw steun helpt ons vooruit

Ook jij kan je steentje bijdragen om het kankeronderzoek (gekoppeld aan COVID-19) verder te helpen. Samen kunnen we deze onderzoeken en de strijd tegen het coronavirus in ene stroomversnelling brengen. Bedankt voor jouw steun. Ga naar de schenkmodule en duid als project 'Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA)' aan. 

Laatst aangepast: 20 augustus 2020
Auteur(s):