Multidisciplinair pijncentrum UZA

donatePatiënten met chronische pijn kunnen in het UZA terecht in het pijncentrum. Een afdeling waar verschillende specialisten multidisciplinair samenwerken. Patiënten met alle vormen van acute en chronische pijn kunnen, dankzij dit pijncentrum, rekenen op de meest innovatieve behandelingen.

Patiënten die gedurende korte of lange(re) tijd pijnklachten hebben, kunnen bij het multidisciplinair pijncentrum terecht. Hier werken onder andere psychologen, psychiaters en specialisten fysische geneeskunde nauw samen. Omdat er zelden een pasklare oplossing is voor pijn, werkt het multidisciplinair pijncentrum dienstoverschrijdend en in teamverband. Samen met de patiënt zoeken zij naar de beste aanpak van pijn. Door interventies, medicatie, fysische en psychosociale begeleiding worden pijnpatiënten begeleid in hun klachten. Een extra grote troef hierbij is de begeleiding van patiënten bij hun re-integratie in de samenleving.

Chronische pijn: de grootste klacht 

Bij de meeste patiënten met chronische pijn, zie je uiterlijk niets. Voor de omgeving is het daarom vaak lastig voor te stellen dat hij of zij continue pijn heeft en dus ziek is.  Pijn heeft vaak een negatieve impact op het dagelijkse leven. Chronische pijnpatiënten zijn vaak genoodzaakt de dagdagelijkse activiteiten aan te passen. Zo annuleren ze wel eens familiale activiteiten of worden hobby’s en werk afgebouwd. Het resultaat is vaak dat patiënten thuis geïsoleerd raken. Toch is afleiding van de pijn ontzettend belangrijk en sociale activiteiten spelen hierin een belangrijke rol. Het pijncentrum bekijkt, naast het medische aspect, ook de re-integratie van de patiënten in de maatschappij. Tristan, een chronische pijnpatiënt en medeoprichter van fonds Brein Storm vertelt zijn verhaal.  

Toename chronische pijnpatiënten

Maar liefst 10% van de samenleving heeft kans op het ontwikkelen van chronische pijn. En daarvoor is het niet nodig om een groot letsel te moeten doormaken. Ook kleine en/of langdurige letsels kunnen dit veroorzaken, zoals een verstuikte enkel of een tandextractie (trekken van een tand). Het aantal pijnpatiënten zal naar alle waarschijnlijkheid stijgen de komende jaren, zeker als we rekening houden met het toenemen van de oudere bevolking. 

Baas over eigen pijn

Door een combinatie van fysieke revalidatie en psychosociale ondersteuning biedt het pijncentrum tal van behandelingsmogelijkheden. De patiënt heeft hierdoor controle over zijn eigen behandeling. De nadruk ligt op re-integratie en patiënten buiten de ziekenhuismuren te krijgen. Door te streven naar minstens 30-40% pijnvermindering kan de patiënt weer baas worden over zijn eigen pijn. 

Onderzoek naar chronische pijn

In het pijncentrum wordt volop onderzoek gedaan naar acute, subacute en chronische pijn. Voor dit onderzoek zijn er nauwe banden ontwikkelt met een aantal buitenlandse centra die hierin ervaring hebben, zoals Harvard Medical School en Boston Children’s Hospital. Met de steun van fonds Brein Storm wil het pijncentrum een multidisciplinaire equipe uitbouwen, die kinderen en adolescenten met vormen van ernstige acute pijn en chronische pijn kan opvolgen en behandelen. Ondersteun jij mee de strijd tegen chronische pijn? Iedere gift maakt het verschil!

Laatst aangepast: 20 augustus 2020
Auteur(s):