Celtherapie tegen MS

donate

MS is een auto-immuunziekte waarbij verschillende plaatsen in de hersenen en het ruggenmerg ontstoken en beschadigd raken. Hierdoor werkt het centrale zenuwstelsel niet goed meer: prikkels worden niet meer correct doorgegeven. Dit kan onder andere leiden tot vermoeidheid, problemen met zicht, verlies van kracht of gevoel, problemen met plassen, evenwichts- en geheugenproblemen. Verschillende behandelingen kunnen de ziekte vandaag afremmen, maar deze kunnen gepaard gaan met heel wat bijwerkingen. Prof. Zwi Berneman en prof. Nathalie Cools, van het labo voor experimentele hematologie, voeren samen met dr. Barbara Willekens en prof. Patrick Cras, van de dienst neurologie, en hun teams al jarenlang onderzoek uit naar de mechanismen van MS. Momenteel onderzoeken zij de mogelijkheden van celtherapie voor auto-immuunziekten zoals MS.

 

Recent werd de eerste klinische fase I studie succesvol afgerond. Tijdens deze studie werden 9 personen met MS behandeld met een innovatieve celtherapie en werd er nagegaan in hoeverre deze veilig en haalbaar is in de behandeling van MS en wat de mogelijke nevenwerkingen zijn. Dat is een belangrijke eerste stap in de verdere ontwikkeling van een behandeling. De deelnemende patiënten kregen 6 vaccins op maat toegediend en werden nauwgezet opgevolgd. De behandeling bleek veilig te zijn en werd goed getolereerd door de deelnemers. Het manuscript, met een overzicht van alle verworven resultaten, wordt momenteel voorbereid voor publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Vervolgens zal een fase II studie worden opgestart, waarbij gebruik gemaakt zal worden van dezelfde gepersonaliseerde celtherapie. Tijdens deze fase II studie zal de werkzaamheid van de behandeling verder onderzocht worden bij een grotere groep studiedeelnemers. We hopen de rekrutering te kunnen starten begin 2024.

 

Het UZA: pionier in celtherapie

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG), aan de Universiteit Antwerpen en het UZA. Het CCRG heeft onderzoekslaboratoria en clean rooms, steriele ruimtes die aan de hoogte kwaliteitseisen voldoen. Al sinds de oprichting in 2005 speelt dit centrum internationaal een voortrekkersrol. Het CCRG wordt internationaal erkend voor hun expertise in de biologie van humane immuuncellen, zoals dendritische cellen en Tregs, en hun rol in auto-immuunziekten zoals MS. 

Deze vrouwelijke toponderzoekers gaan ervoor: ontdek hier het verhaal van prof. Barbara Willekens en prof. Nathalie Cools. Zij vormen een sterk team dat samen de strijd aangaat tegen MS.

Laatst aangepast: 22 september 2023
Auteur(s):