Onderzoek naar hersenkanker bij kinderen

donate

 

 

Elk jaar krijgen ongeveer 20 kinderen in België en Nederland de diagnose van hooggradig glioom of ponsglioom, twee nog steeds moeilijk te behandelen agressieve vormen van kanker in de hersenen en hersenstam. Om in te zetten op betere overlevingskansen voor deze patiënten, ging het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) van start met een klinische studie met een therapeutisch vaccin tegen deze kankers.

Dokter Toon Van Genechten, kinderoncoloog in het UZA, legt uit: 

In België en Nederland samen, krijgen jaarlijks circa 20 kinderen de diagnose DIPG of HGG. Omdat deze relatief zeldzame vormen van kanker zijn, laat een succesvolle behandeling lang op zich wachten. John Emmerik, medeoprichter van Stichting Semmy en papa van de overleden Semmy: “Onze frustratie is dat de genezingskans van kinderen met DIPG nog steeds vrijwel 0% procent is en dat je als ouders van de één op de andere dag weet dat je je kind tussen 2 en 12 maanden kwijt bent. En dat terwijl bij andere vormen van kinderkanker de overlevingskans gelukkig is gestegen naar meer dan 70%.” Het is meer dan noodzakelijk de krachten internationaal te bundelen om zo patiëntjes met deze diagnose te helpen. Nicole van Dijk, tevens medeoprichter van Stichting Semmy, vult aan “Hoe meer onderzoeken wij kunnen opstarten, hoe meer kans op succes. We hopen dat de samenwerking met het UZA en hun onderzoek patiëntjes een beter toekomstperspectief kan geven.” “Onze missie is dan ook dat kinderen met DIPG en HGG kunnen leven met hoop na deze verschrikkelijke diagnose.” vervolgt John Emmerik.

Het onderzoek

Eind 2021 startte UZA een klinische studie voor 10 patiënten tussen 1 en 17 jaar met een bevestigd hooggradig glioom of ponsglioom. De studie is ontworpen om de gepersonaliseerde celtherapie toe te dienen in combinatie met de klassieke kankerbehandelingen, zoals chemo- en radiotherapie en zal in eerste instantie een antwoord bieden op de vraag of deze combinatie haalbaar is bij jonge patiënten. Daarnaast zal in deze patiëntengroep ook nagegaan worden hoe de therapie ervaren wordt en zullen de eerste gegevens over de doeltreffendheid van de therapie verzameld worden. De vaccins worden geproduceerd in anicells, een spin-off van het UZA en de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in het produceren van celgebaseerde therapieën. Tijdens hun behandeling worden de patiënten nauwgezet opgevolgd door het studieteam en wordt de studie gemonitord door een onafhankelijke raad van internationale kinderoncologen. In januari 2023 werd de 10e patient geincludeerd. De eerste resultaten van de studie worden in de loop van dit jaar verwacht. 

Het onderzoek wordt gesteund in samenwerking met Stichting Semmy en het Olivia Hendrikx fonds.

Laatst aangepast: 27 januari 2023
Auteur(s):