Onderzoek naar hersenkanker bij kinderen

donate

 

 

Elk jaar krijgen ongeveer 20 kinderen in België en Nederland de diagnose van hooggradig glioom of ponsglioom, twee nog steeds moeilijk te behandelen agressieve vormen van kanker in de hersenen en hersenstam. Om in te zetten op betere overlevingskansen voor deze patiënten, ging het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) van start met een klinische studie met een therapeutisch vaccin tegen deze kankers.

Dokter Toon Van Genechten, kinderoncoloog in het UZA, legt uit: 

In België en Nederland samen, krijgen jaarlijks circa 20 kinderen de diagnose DIPG of HGG. Omdat deze relatief zeldzame vormen van kanker zijn, laat een succesvolle behandeling lang op zich wachten. 

Eind 2021 startte UZA een klinische studie voor 10 patiënten tussen 1 en 17 jaar met een bevestigd hooggradig glioom of ponsglioom. De studie is ontworpen om de gepersonaliseerde celtherapie toe te dienen in combinatie met de klassieke kankerbehandelingen, zoals chemo- en radiotherapie en zal in eerste instantie een antwoord bieden op de vraag of deze combinatie haalbaar is bij jonge patiënten. Daarnaast zal in deze patiëntengroep ook nagegaan worden hoe de therapie ervaren wordt en zullen de eerste gegevens over de doeltreffendheid van de therapie verzameld worden. De vaccins worden geproduceerd in anicells, een spin-off van het UZA en de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in het produceren van celgebaseerde therapieën. Tijdens hun behandeling worden de patiënten nauwgezet opgevolgd door het studieteam en wordt de studie gemonitord door een onafhankelijke raad van internationale kinderoncologen. In januari 2023 werd de 10e patient geincludeerd. 

Verschillende patiënten worden nog actief behandeld binnen de studie. Wel is al duidelijk dat aferese bij kinderen met dergelijke agressieve hersenkanker mogelijk en valabel is om zo de productie van het DC vaccin te ontwikkelen. Momenteel wordt de immuunrespons in de bloedstalen gemeten. Hiervoor zijn de onderzoekers bezig om de procedure en de technologie verder te optimaliseren. Dr. Toon Van Genechten: "We kijken na hoe de patiënt gereageerd heeft op de behandeling. We analyseren nu actief de klinische evolutie, de radiologische respons en de immuunreactie van de patiënt. In functie van deze resultaten kunnen we kijken welke patiëntengroep in de toekomst in aanmerking zou kunnen komen voor een volgende studie. Zo proberen we de genezingskans voor deze kwetsbare populatie te verbeteren."

Het finaal rapport van deze studie wordt verwacht eind 2024. 

 

Het onderzoek wordt gesteund in samenwerking met Kom op tegen Kanker en het Olivia Hendrikx fonds.

 

 

Laatst aangepast: 11 maart 2024
Auteur(s):