De ziekte van Parkinson

donate

 

 

In België leven ruim 35.000 personen met de ziekte van Parkinson. Wist je dat niet alleen oudere personen de diagnose parkinson kunnen krijgen? Zeker 10% van de parkinsonpatiënten bestaat namelijk uit dertigers en veertigers, bij deze mensen vangt de ziekte dus voor het 50ste levensjaar aan. Het aantal parkinsonpatiënten blijft wereldwijd toenemen en zal tegen 2040 hoogstwaarschijnlijk verdubbeld zijn. Onderzoek naar de ziekte is dus van groot belang.

Schenking van € 280.000 euro voor onderzoek naar Parkinson 

Op het Parkinson-Congres dat plaatsvond op 24 april, mochten prof. dr. Crosiers en dr. Femke DIjkstra (UA en UZA) en prof. dr. Santens (UGent en UZ Gent) een cheque van maar liefst € 280.000 in ontvangst nemen! Dit bedrag werd geschonken door de Vlaamse Parkinson Liga en de Fondsen Druwé-Eerdekens en van Ael, beide beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het geld gaat integraal naar twee onderzoeksprojecten rond Parkinson. Het onderzoek van prof. dr. Crosiers en dr. Dijkstra spitst zich toe op biomerkers in de slaap met als doel om de ziekte van Parkinson vroeger op te sporen. 

Biomerkers: de tekenen voor de diagnose

Parkinson is een progressieve hersenaandoening, een ziekte die verergert na verloop van tijd. Naast traagheid, spierstijfheid en trillen, zijn er ook andere problemen. Verschillende symptomen zijn vaak al op te merken voordat de diagnose gesteld wordt. Prof. dr. Crosiers: ‘In een voorstadium van de ziekte zijn er vaak al bepaalde klachten aanwezig, de zogenaamde vroegtijdige biomerkers. Zo hebben veel patiënten de klacht dat hun reukzin is verminderd. Ook kunnen slaapstoornissen, constipatie en depressie gerelateerd zijn aan de ziekte van Parkinson. De ziekte bestaat dus niet enkel uit motorische klachten, zoals trillen en trager bewegen. Het is een ziekte die zowel lichamelijke als geestelijke klachten veroorzaakt. Door de vroegtijdige klachten tijdig te detecteren, hopen we in de toekomst te kunnen voorspellen of iemand de ziekte van Parkinson zal krijgen. Hierbij zullen we gebruik maken van onder andere een gedetailleerd slaaponderzoek, genetisch onderzoek en analyse van vroegtijdige motoriekstoornissen.’ Lees meer over het onderzoek van biomerkers en maak kennis met twee vrouwelijke onderzoekers van het UZA: Dr. Femke Dijkstra en Dr. Ségolène De Waele.

Belang van een tijdige diagnose

Bij parkinson ontstaat er in de hersenen een te laag gehalte aan de neurotransmitter dopamine. De cellen die dopamine produceren sterven langzaam af. Door het dopaminetekort wordt de aansturing van spierbewegingen aangetast. Omdat de ziekte progressief is, is het belangrijk om tijdig een diagnose te stellen. ‘Momenteel is er nog geen genezing mogelijk van parkinson. Maar een tijdige diagnose zorgt er wel voor dat we de ziektesymptomen gedurende enige tijd kunnen onderdrukken en het dagelijkse functioneren van de patiënten kunnen verbeteren. Het is daarom belangrijk die vroege fase te karakteriseren en patiënten vroegtijdig te identificeren. Dit zal in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe ziekte-remmende behandelingen.’, aldus dr. Crosiers. 

Behandelingen die het verschil maken!

Er zijn momenteel verschillende behandelingen waar parkinsonpatiënten voor in aanmerking kunnen komen. In de eerste plaats wordt medicatie gegeven om het dopaminegehalte in de hersenen aan te vullen. Het nadeel van deze medicatie is dat patiënten onwillekeurige bewegingen kunnen krijgen en dat de werkzaamheid van deze medicatie op langere termijn vermindert. 

Onderzoek is nodig

Onderzoek naar parkinson is hard nodig. Want de verwachting is dat het aantal patiënten met parkinson wereldwijd zal verdubbelen tegen 2040.  Het UZA neemt daarom deel aan verschillende internationale klinische en academische studies. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Dit levert het voordeel dat het UZA toegang heeft tot een uitgebreide databank met biologische stalen, zoals DNA en hersenweefsel, dat beschikbaar is voor onderzoek. Want ondanks de verschillende beschikbare therapieën en medicatie is er nog te weinig bekend over de ziekte. Prof. dr. Crosiers: ‘Het feit dat steeds meer personen, ook jongere, de diagnose parkinson krijgen, zorgt ervoor dat de nood aan wetenschappelijk onderzoek groot is. Momenteel kunnen we de ziektesymptomen enige tijd stabiliseren, maar we kunnen het verdere verloop van de ziekte bij de individuele patiënt nog niet exact voorspellen. We willen graag deze voorspelbaarheid meer concreet maken, zodat we hierop beter kunnen inspelen met medicatie en andere therapieën. Daarnaast is het nog niet volledig duidelijk welke triggers een rol spelen in het ontstaan van parkinson. Als we hierin meer inzicht krijgen, kunnen we ook gerichter en meer proactief onze patiënten behandelen.’

Wil je het onderzoek naar de ziekte van Parkinson ondersteunen? Iedere gift, groot of klein, helpt! 

Laatst aangepast: 24 Mei 2022
Auteur(s):