Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum

donate

Kinderen wil je graag koesteren en zo dicht mogelijk bij jou houden. Daarom willen we, binnen het UZA, de  best mogelijke zorg bieden. In 2015 werd het Koningin Mathilde Moeder- en Kindcentrum (MKC) geopend. Een ziekenhuisvleugel speciaal voor de zorg voor moeders en kinderen. Hier staat de excellente en innovatieve zorg voor kinderen en voor hun moeders centraal. Het UZA is het eerste ziekenhuis in België dat specialisten gynaecologie, kindergeneeskunde en intensieve neonatale zorg zo dicht bij elkaar brengt. Het Moeder- en kindcentrum wil blijven innoveren en verder groeien. Jouw gift kan onze artsen en (zorg)medewerkers helpen om dit mogelijk te maken. 

Dicht bij elkaar, beter herstel
De zorg voor moeders of kinderen kan niet los gezien worden van het gezin. Ouders spelen een centrale rol en worden zoveel mogelijk betrokken bij de zorg. Moeder en kind blijven altijd zo dicht mogelijk bij elkaar, en worden niet onnodig gescheiden. Dankzij de rooming-in faciliteiten kunnen ouders in alle comfort bij hun zieke, pasgeboren of te vroeg geboren baby('s) overnachten. Door de nabijheid van de afdeling materniteit kunnen pas bevallen mama’s makkelijk op bezoek bij hun te vroeg geboren baby op de dienst neonatologie.

Expertise verenigd 
Gynaecologie, kindergeneeskunde, verloskunde en intensieve neonatale zorg zijn dicht bij elkaar gebracht. Patiënten moeten zich veel minder verplaatsen en specialisten bevinden zich dicht bij elkaar, wat overleg en uitwisseling van informatie makkelijk maakt. De zorgverstrekkers organiseren zich letterlijk en figuurlijk rond de moeder en het kind, niet andersom.

Waar staan we voor? 
Het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum wil altijd innoveren en verder groeien naar een het expertisecentrum voor de behandeling van complexe en chronische aandoeningen bij kinderen. Daarbij is het belangrijk dat ook de kleinere patiënten ondanks hun ziekte toch dichtbij de samenleving blijven staan. Zo blijven ze deel uitmaken van de maatschappij.  


Ontdek hier welke projecten er lopen aan het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum 

1. Wetenschappelijk onderzoek BPD 

BPD, voluit Bronchopulmonale Dysplasie, is een chronische longaandoening die vaak voorkomt bij vroeggeboren kinderen. BPD veroorzaakt structurele afwijkingen in de longen. Deze afwijkingen leiden tot levenslange ademhalingsproblemen (vergelijkbaar met astma) en een verhoogde kans op (ernstige) luchtweginfecties. In samenwerking met de Universiteit Antwerpen zet het UZA nieuwe technologieën in om BPD, de oorzaken en het ontstaan ervan, te onderzoeken. Het doel van deze studie is de kans op BPD bij vroeggeboren te verminderen en/of te voorkomen.

De technologie die wordt ingezet is:

  • Functional Respiratory Imaging. Hiermee kunnen de verschillende zones van een long op hun effectiviteit en ademhalingscapaciteit worden gekarakteriseerd. 
  • VOCs Biomarker Analysis. Via analyse van uitgeademde lucht kan een ontstekingsgraad en/of ontstekingspatroon worden opgemaakt. Doel is om te bekijken of en hoe de gevoeligheid van deze nieuwe technologie toe laat dat deze ook bij vroeggeboren kinderen kan toegepast worden. Het is een niet-invasieve techniek. 
2. Sport en creativiteit: zorg, revalidatie en begeleiding 
 
In het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum komen veel kinderen langs voor een bezoek aan bij de arts. Dit zijn voor kinderen en ouders vaak spannende momenten. Voldoende afleiding tijdens deze bezoekjes, is zeker een meerwaarde.. Zo kunnen kinderen het ‘ziek zijn’ even vergeten. Een buitenruimte waar ze kunnen spelen en bewegen, draagt hier zeker aan bij. 
 
De rol van sport en creativiteit in het herstelproces van (zwaar) zieke kinderen is van essentieel belang. Daarom wil het UZA de huidige buiten speeltuin van het Moeder- en kindcentrum renoveren. Deze buiten speeltuin kan worden gebruikt voor revalidatie van kinderen na bijvoorbeeld een oncologische behandelingen. Maar ook voor een veel grotere en diverse groep van (zieke) kinderen, zoals kinderen met obesitas of kinderen die herstellende zijn van een operatie. Op de vernieuwde speeltuin worden interactieve speeltoestellen geplaatst. Zo combineren we het aangename (spelen) met het nuttige (revalideren). 
 
3. REACH: Early Respiratory Effects of Air pollution on CHildren - gezondheid in de maatschappij (preventie) 
 
Luchtvervuiling is een feit in onze samenleving. Onderzoek van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft aangetoond dat luchtverontreiniging een belangrijke impact kan hebben op onder meer luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Kinderen zijn hierbij extra kwetsbaar. 
 
Het onderzoek
Met REACH willen we onderzoeken wat precies de impact van luchtvervuiling is op de gezondheid van kinderen. Zo wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van luchtvervuiling op de ademhaling en op cardiovasculaire aandoeningen. In samenwerking met verschillende scholen worden kinderen tussen 10 en 14 jaar onderzocht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende omgevingen met verschillende belasting van fijnstof. 
 
Doel van het onderzoek 
In dit project wordt intensief samengewerkt met de Universiteit Antwerpen (UA) en het expertise team van klimaatstudies. Het onderzoek is innovatief omdat zowel de expertise als ook de technologieën, ontwikkeld door beide teams, worden toegepast. Met de klinische studie willen we op een objectieve manier het risico en de impact van luchtverontreiniging op de gezondheid van onze kinderen aantonen.
 
4. Kinderoncologie 

In België krijgen jaarlijks 500 kinderen (onder de 16 jaar) de diagnose kanker. De behandeling van kanker bij kinderen is één van de focuspunten van het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum. Het gemiddelde genezingspercentage bij kinderen ligt rond de 75 à 80%. Vaak is dit hoger, maar bij bepaalde hersentumoren (van het agressieve type) en bij uitgezaaide vast weefseltumoren, ligt het genezingspercentage soms beduidend lager. Ontdek hier meer over het onderzoek binnen kinderoncologie.  
 
 
Laatst aangepast: 13 Mei 2024
Auteur(s):