Luchtwegscopie onder narcose (directe laryngoscopie)

Tijdens een kijkonderzoek van de luchtwegen onder narcose (luchtwegscopie of directe laryngoscopie) gaan we na of er afwijkingen zijn in de bovenste en onderste luchtwegen die de klachten en symptomen bij je kind kunnen verklaren.

Een directe laryngoscopie kan worden uitgevoerd bij (onder andere):

  • luidruchtige of moeizame ademhaling
  • piepende ademhaling (stridor)
  • recidiverende valse kroep
  • chronische hoest
  • slikproblemen
  • bij vermoeden dat er een vreemd voorwerp is ingeslikt of ingeademd
  • blijvende heesheid
     

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek gebeurt op de operatiekamer en onder volledige narcose, wat betekent dat je kind nuchter moet zijn.

Tijdens het onderzoek blijft je kind zelfstandig ademen en zal de NKO-arts met een kleine camera in de luchtweg kijken om te beoordelen of daar afwijkingen zijn. De camerabeelden worden bewaard en kunnen nadien met jou en/of met de verwijzende arts besproken worden.

Het onderzoek kan meestal plaatsvinden in dagopname. Bij zeer jonge kinderen (jonger dan 3 maanden of minder dan 3.5kg) of bij kinderen met bepaalde onderliggende aandoeningen, kan een opname van 1 nacht nodig zijn. Dit wordt op voorhand met jou besproken.

Na het onderzoek

Je kind mag de dag van de ingreep terug eten en drinken. Hij of zij zal geen pijn hebben na de ingreep en de meeste kinderen zijn de volgende dag weer volledig hersteld. Er zijn enkele mogelijke complicaties, die deels afhankelijk zijn van de indicatie (reden) voor de luchtwegscopie. De arts zal dit met jou verder bespreken op het moment dat het onderzoek wordt gepland.

De resultaten van het kijkonderzoek worden met jou besproken op de postoperatieve controle-afspraak. In functie van de resultaten van het kijk onderzoek kan dan een specifieke behandeling worden voorgesteld. 

Bij welke artsen kan ik terecht?
Kliniekhoofd NKO & hoofd-halsheelkunde
Staflid NKO & hoofd-halsheelkunde
Laatst aangepast: 28 oktober 2021