Tinnitus (oorsuizen) bij kinderen

Zowel kinderen als volwassenen met (klachten van) tinnitus kunnen terecht bij het multidisciplinair team van het Tinnitus Treatment & Research Centre Antwerp (TINTRA) in het UZA.

Wat is tinnitus?

Tinnitus is de medische term voor oorsuizen. Het is een van de meest voorkomende oorklachten en komt voor bij ongeveer 1 op 5 volwassenen en 1 op de 10 kinderen.

Kinderen met tinnitus vinden het soms lastig om hun tinnitus uit te leggen maar omschrijven het vaak als een geluid in de oren of hoofd, bijvoorbeeld een piepend, suizend, brommend geluid. 

Oorzaken van tinnitus kunnen verschillen tussen kinderen en volwassenen. Bij kinderen spelen bijvoorbeeld oorontstekingen en het hiermee gepaard gehoorverlies vaker een rol. Daarnaast kan tinnitus ook het gevolg zijn van medicijnen (bijvoorbeeld chemotherapie of sommige soorten antibiotica). Ook gehoorschade door luide muziek kan een oorzaak zijn van tinnitus bij kinderen. De oorzaken lokken vaker een tijdelijke tinnitus uit. We zien dan ook dat de tinnitus bij kinderen soms weer verdwijnt.

Misofonie en hyperacusis

Tinnitus kan gepaard gaan met hyperacusis (overgevoeligheid voor dagdagelijkse geluiden) en misofonie (overgevoeligheid voor specifieke geluiden).

Hoe wordt tinnitus bij kinderen vastgesteld en behandeld?

Kinderen en volwassenen met tinnitus, hyperacusis en misofonie kunnen in het UZA terecht bij het Tinnitus Treatment & Research Centre Antwerp (TINTRA) voor een diagnose, behandeling en begeleiding op maat.

Multidisciplinair team

Gezien tinnitus, hyperacusis en misofonie mogelijks meerdere, onderliggende oorzaken hebben, is een multidisciplinaire aanpak essentieel. Daarom bestaat het TINTRA team uit meer dan 30 experten van verschillende vakgebieden:

 • pediatrische neus-keel-oorartsen
 • audiologen
 • psychologen
 • psychiaters
 • kinesisten
 • onderzoekers
   

Met een grondige anamnese, vragenlijsten en (gehoor)onderzoeken probeert het team de oorzaken en/of uitlokkende factoren van de klachten te achterhalen en je kind te begeleiden naar de meest effectieve behandeling.   

Van onderzoek tot behandeling

Aanmelding

Heeft je kind klachten van tinnitus, hyperacusis of misofonie? Maak via het telefoonnummer +32 3 821 33 85 dan een afspraak bij de NKO-arts voor controle van de oren en het gehoor.

Onderzoeken

Onderzoek van tinnitus, hyperacusis en/of misofonie bestaat in de eerste plaats uit:

 • een uitgebreide anamnese (medische voorgeschiedenis en huidige klachten)
 • een otoscopie (microscopisch onderzoek van het oor)
 • een gehoortest
   

Afhankelijk van de voorgeschiedenis en resultaten van deze onderzoeken kunnen bijkomende onderzoeken nodig zijn.

Behandeling

Na de onderzoeken zal de arts verder met jou bespreken welke behandelingen mogelijk zijn voor je kind.

Psycho-educatie

We focussen in de eerste plaats op psycho-educatie. Zowel jij als je kind krijgen duidelijke info over wat tinnitus is en wat er juist gebeurt in de hersenen. We maken ook duidelijk dat er veel kinderen zijn die hier last van hebben en dat je kind niet alleen is. Dat voelt vaak al als een geruststelling.

Tinnitus Retraining Therapy

We leren ook zowel jou en je kind hoe om te gaan met de klachten van oorsuizen. We zoeken samen met jullie uit welke emoties en gedachten je kind linkt aan de pieptoon en proberen om dat hinderlijke geluid als minder 'belangrijk' te laten aanvoelen, waardoor je kind er minder last van ondervindt in zijn of haar dagelijkse leven. 

Als ouder (en andere naasten) speel je dus ook een belangrijke rol en krijg je de nodige ondersteuning.

Wist je dat?

 • Het aantal kinderen met tinnitus stijgt?
   
 • Het belangrijk is om tijdig ondersteuning te bieden waar nodig om een negatieve invloed op de ontwikkeling, het mentale welzijn en de levenskwaliteit van je kind te vermijden?
   
 • Geruststelling bieden en het verschuiven van de focus belangrijk is? Muziek op de achtergrond of een luisterverhaal kunnen bijvoorbeeld afleiding geven.
   
 • Het belangrijk is om de oren van je kind te beschermen tegen lawaaischade. Hier kan je tips vinden.

 

Laatst aangepast: 25 september 2023