Supraglottoplastie

Een supraglottoplastie (ook wel supraglottoplastiek genoemd) is een operatie aan het strottenhoofd (larynx). Het doel van deze operatie is om ademhalingsproblemen te verhelpen die worden veroorzaakt door laryngomalacie.

Hoe verloopt de behandeling?

De operatie vindt plaats op de operatiekamer en gebeurt onder algehele narcose. Je kind moet nuchter zijn voor de ingreep.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de ingreep kan je kind lichte pijn hebben in de keel, en kan het lastig zijn om te drinken. De eerste nacht na de operatie verblijft je kind op intensieve zorgen zodat de ademhaling en het slikken optimaal opgevolgd kunnen worden. Meestal kan je kind de volgende dag naar de kinderafdeling.  De arts zal controleren of de ademhaling en het slikken goed verlopen, waarna je kind mee mag naar huis. 

Wat zijn de slaagkansen?

De kans dat de klachten volledig verdwijnen is afhankelijk van verschillende factoren. De arts zal op voorhand met jou bespreken hoe groot de kans van slagen bij je kind wordt ingeschat.

Hoe verloopt de opvolging?

Je komt 1-2 weken na de ingreep op controle, waarbij vaak ook een controle fiberscopie (endoscopisch onderzoek van de keel) wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het beloop en de genezing wordt er een volgende controle afspraak gepland. De arts zal dan de verdere opvolging bespreken.

Bij welke artsen kan ik terecht?
Kliniekhoofd NKO & hoofd-halsheelkunde
Staflid NKO & hoofd-halsheelkunde
Laatst aangepast: 25 november 2021
Auteur(s): Team neus-keel-oorziekten (nko) bij kinderen