Hyperacusis bij kinderen

Zowel kinderen als volwassenen met (klachten van) hyperacusis kunnen terecht bij het multidisciplinair team van het Tinnitus Treatment & Research Centre Antwerp (TINTRA) in het UZA.

Wat is hyperacusis?

Hyperacusis is een verminderde tolerantie tegenover geluiden die als normaal worden beschouwd door de meerderheid van de mensen of die, voor het ontstaan van de hyperacusis, als normaal werden beschouwd door de persoon zelf.

Tinnitus en misofonie

Hyperacusis kan gepaard gaan met tinnitus (oorsuizen) en misofonie (overgevoeligheid voor specifieke geluiden).

Hoe wordt hyperacusis bij kinderen vastgesteld en behandeld?

Kinderen en volwassenen met tinnitus, hyperacusis en misofonie kunnen in het UZA terecht bij het Tinnitus Treatment & Research Centre Antwerp (TINTRA) voor een diagnose, behandeling en begeleiding op maat.

Multidisciplinair team

Gezien tinnitus, hyperacusis en misofonie mogelijks meerdere, onderliggende oorzaken hebben, is een multidisciplinaire aanpak essentieel. Daarom bestaat het TINTRA team uit meer dan 30 experten van verschillende vakgebieden:

 • pediatrische neus-keel-oorartsen
 • audiologen
 • psychologen
 • psychiaters
 • kinesisten
 • onderzoekers
   

Met een grondige anamnese, vragenlijsten en (gehoor)onderzoeken probeert het team de oorzaken en/of uitlokkende factoren van je klachten te achterhalen en je te begeleiden naar de meest effectieve behandeling.   

Van onderzoek tot behandeling

Aanmelding

Heeft je kind klachten van tinnitus, hyperacusis of misofonie? Maak via het telefoonnummer +32 3 821 33 85 dan een afspraak bij de NKO-arts voor controle van de oren en het gehoor.

Onderzoeken

Onderzoek van tinnitus, hyperacusis en/of misofonie bestaat in de eerste plaats uit:

 • een uitgebreide anamnese (medische voorgeschiedenis en huidige klachten)
 • een otoscopie (microscopisch onderzoek van het oor)
 • een gehoortest
   

Afhankelijk van je voorgeschiedenis en resultaten van deze onderzoeken kunnen bijkomende onderzoeken nodig zijn.

Behandeling

Na de onderzoeken zal de arts verder met jou bespreken welke behandelingen mogelijk zijn voor je kind. Hierbij zijn in eerste instantie uitleg over de symptomen die je kind ervaart, alsook ondersteuning belangrijk om de last en de gevolgen van deze symptomen te beperken. Als ouder (en andere naasten) speel je ook een belangrijke rol en krijg je de nodige ondersteuning.

Wist je dat?

 • Het aantal kinderen die melding maken van hyperacusis stijgt?
   
 • Het belangrijk is om tijdig ondersteuning te bieden waar nodig om een negatieve invloed op de ontwikkeling, het mentale welzijn en de levenskwaliteit van je kind te vermijden?
   
 • Geruststelling bieden en het verschuiven van de focus belangrijk is? Muziek op de achtergrond of een luisterverhaal kunnen bijvoorbeeld afleiding geven.
   
 • Het belangrijk is om de oren van je kind te beschermen tegen lawaaischade. Hier kan je tips vinden.

 

Laatst aangepast: 05 januari 2023