Slaapendoscopie

Een slaapendoscopie wordt uitgevoerd bij kinderen met obstructief slaapapnea syndroom (OSAS) om na te gaan op welke plaats(en) er een vernauwing of afsluiting is van de luchtweg tijdens de slaap. Met deze informatie kan de NKO-arts beslissen of er een operatie nodig is en zo ja, welke.

Hoe verloopt een slaapendoscopie?

Een slaapendoscopie wordt uitgevoerd op de operatiekamer en gebeurt onder algemene narcose. Dit betekent dat je kind nuchter moet zijn voor het onderzoek.

De NKO arts kijkt met een kleine flexibele camera in de neuskeelholte van je kind om te onderzoeken waar de luchtweg vernauwt op het moment dat het kind snurkt of er ademstops voorkomen. Als er een indicatie is om de neuspoliepen en/of de keelamandelen weg te nemen, dan zal dit meestal tijdens dezelfde narcose gebeuren. Dit wordt vooraf besproken met de behandelende arts.

De bevindingen van het onderzoek worden digitaal geregistreerd en kunnen nadien met de ouders/verzorgers besproken worden. Indien er na de slaapendoscopie geen ingreep werd uitgevoerd, kan je kind op de dag van het onderzoek naar huis.

Laatst aangepast: 05 januari 2022