Otoplastie (oorcorrectie)

Afstaande oren ('flaporen') kunnen chirurgisch gecorrigeerd worden met een otoplastie (oorcorrectie). Zowel de stand als de vorm van de oorschelp(en) kunnen hierbij gecorrigeerd worden. De operatie kan worden uitgevoerd bij kinderen vanaf 5-6 jaar.

Op de raadpleging wordt de positie en vorm van de oren bekeken, en wordt besproken wat de mogelijkheden zijn.

Hoe verloopt een otoplastie?

De ingreep

Een otoplastie gebeurt onder volledige verdoving en meestal in dagopname. Via een kleine insnede achteraan het oor kan de positie en vorm van de oren worden aangepast. De insnede wordt aan het einde van de ingreep gehecht en er wordt een verband aangelegd voor de eerste 24 uur.

Na de ingreep

Meestal kan je kind de dag zelf nog het ziekenhuis verlaten. De eerste dag na de ingreep verwijdert de chirurg het drukverband op de consultatie. Daarna krijgt je kind nog een nieuw verband voor de eerste 1-2 weken. Tijdens een controle 2 weken na de ingreep wordt dit verband (en eventuele hechtingen) verwijderd. De arts zal dan ook adviseren om 's nachts nog te slapen met een haarband gedurende enkele weken. Sporten of zwemmen is de eerste 6 weken niet toegelaten, in verband met het risico op zwelling of ontsteking.

Bij welke artsen kan ik terecht?
Kliniekhoofd NKO & hoofd-halsheelkunde
Staflid NKO & hoofd-halsheelkunde
Senior Staflid NKO & Hoofd-halsheelkunde
Laatst aangepast: 18 juli 2022