Snurken en slaapapneu bij kinderen

Snurken duidt op een verhoogde weerstand ter hoogte van de bovenste luchtweg.

Soms is de weerstand zo hoog dat er een verstopping optreedt die een korte adempauze veroorzaakt. Dit noemen we een obstructieve adempauze of apneu. De pauzes variëren qua duur. In ernstige gevallen treden ze tientallen keren per uur op. Tijdens de ademstilstand geven de hersenen het signaal om weer te ademen. Uw kind gaat dan oppervlakkiger slapen of wordt een beetje wakker. Het resultaat? De nachtrust wordt verstoord.

Wat is de oorzaak?

  • Te grote neuspoliepen en/of keelamandelen zijn vaak de oorzaak van snurken en adempauzes tijdens de slaap. 
     
  • Maar ook overgewicht kan een belangrijke rol te spelen. 
     
  • Bij sommige kinderen is er op meerdere plaatsen in de neus-keelholte een vernauwing of obstructie tijdens de slaap. Dit is meestal het geval bij kinderen met onderliggende aandoeningen die gepaard gaan met een verhoogd risico voor slaapapneu zoals bijvoorbeeld Downsyndroom.

Welke onderzoeken zijn nodig?

Vaak zal de NKO-arts nog een aanvullend onderzoek - een slaapendoscopie - plannen om de preciese plaats(en) van de bovenste luchtwegobstructie tijdens de slaap te gaan bepalen.

Wat zijn de behandelmogelijkheden?

De behandelingsmogelijkheden zullen besproken worden met de behandelende NKO-arts en/of kinderarts, waarbij rekening wordt gehouden met de ernst van het slaapapneu, de leeftijd van het kind en eventueel bijkomende gezondheidsproblemen of aandoeningen.

Voor kinderen met slaapapneu zijn er verschillende behandelingsmogelijkheden:

Laatst aangepast: 14 december 2021