Brainstem Evoked Response Audiometry (onder melatonine) bij kinderen

Om het gehoor van je kind te evalueren, kan de arts een Brainstem Evoked Response Audiometry of BERA voorstellen.

Wat is een BERA onderzoek?

Als je geluid aanbiedt aan het oor wordt dit omgezet in elektrische signalen die via de gehoorzenuw worden doorgestuurd naar de hersenen. Tijdens het BERA onderzoek worden deze signalen opgemeten.

Met een kleine microfoon in de gehoorgang worden klikgeluidjes afgespeeld. De elektrische signalen die hierdoor ontstaan, worden opgeme­ten met kleefelektroden: één achter elk oor en één of twee midden op het voorhoofd. De mate waarin je kind deze elektrische signalen opvangt, de luidheid van de geluiden die je kind waar­neemt en de tijd dat het duurt vooraleer zijn/ haar reactie wordt geregistreerd, zegt iets over de werking van het slakkenhuis en de gehoorzenuw.

BERA onderzoek onder melatonine

Om deze test betrouwbaar uit te kunnen voeren, is het nodig dat je kind slaapt of zeer rustig is (verhoogde spierspanning of bewegingen verstoren het onderzoek). Bij baby’s tot en met 6 maanden lukt het meestal om dit onderzoek uit te voeren tijdens een dutje. Vanaf de leeftijd van 6 maanden wordt dit moeilijker en gebruiken we melatonine om de slaap op te wekken.

Melatonine is een hormoon dat wordt geproduceerd in ons lichaam, en betrokken is bij de slaap-waakcyclus. Door inname van een hogere dosis kan het worden toegepast om de natuurlijke slaap in gang te zetten.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor, tijdens en na

Je kind voorbereiden

Kort gezegd is het essentieel dat je kind voldoende moe is om in slaap te kunnen vallen. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, is het zeer belangrijk dat je kind voorafgaand aan het onderzoek weinig geslapen heeft. Dit houdt in:

  • Voor onderzoeken in de voormiddag: je kind de avond vooraf een uur later naar bed brengen, en de ochtend van het onderzoek 2 uur eerder wakker maken en wakker houden tot melatonine werd toegediend.
     
  • Voor onderzoeken in de namiddag: Kinderen die niet meer slapen in de voormiddag: volg bovenstaande instructie.  Kinderen die normaal wel slapen in de voormiddag: je kind niet laten slapen in de voormiddag op de dag van het onderzoek, en wakker houden tot melatonine werd toegediend.

Aanmelden

Gelieve je 30 minuten eerder dan het afspraakuur aan te melden op de dienst NKO (route 125).

Het onderzoek

Na inschrijving op de raadpleging NKO begeleiden we je kind naar het BERA lokaal. De ruimte wordt verduisterd en de lichten gedimd. 30 minuten voorafgaand aan het onderzoek wordt melatonine toegediend via een siroop. Deze siroop wordt gemaakt met Syrspend© oplosmiddel en Melatonine. Indien je kind een overgevoeligheid heeft aan een van deze bestanddelen, mag de siroop niet toegediend worden. Gelieve dit onmiddellijk te melden.

De audioloog en ouder/verzorger blijven bij het kind tot hij/zij slaapt en het onderzoek afgenomen kan worden.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag je kind verder slapen. Je kan het ziekenhuis terug verlaten nadat je kind spontaan is ontwaakt. Verdere nazorg is niet noodzakelijk. Je kan wel enige verstoring van het dag-nachtritme in de avond en dag volgend op de toediening verwachten. Je kan best het normale ritme zo goed mogelijk aanhouden.

Wat zijn de slaagskansen?

De kans dat het gehooronderzoek volledig kan worden afgerond voor beide oren is ongeveer 85%. Indien je kind na 2 dosissen melatonine niet in slaap is gevallen, gebeuren er geen verdere toedieningen meer op deze dag. De procedure wordt beschouwd als niet-geslaagd. In overleg met de behandelend arts zal gekeken worden naar alternatieven (bijvoorbeeld nieuwe poging op ander tijdstip of onderzoek onder narcose).

Wanneer en van wie krijg ik de resultaten?

De behandelend NKO-arts zal na het afronden van het BERA-onderzoek de resultaten bespreken. Hiervoor wordt een nieuwe afspraak ingepland.

Laatst aangepast: 05 januari 2022