Fiberlaryngoscopie (flexibele laryngoscopie)

Een fiberlaryngoscopie is een kijkonderzoek waarbij met een kleine flexibele camera (scoop) de neus en keelholte kunnen worden onderzocht tot aan de stembanden. De scoop zelf is zeer dun (enkele millimeters), waardoor het onderzoek kan worden uitgevoerd bij kinderen en baby’s (ook pasgeboren of vroeggeboren baby’s).

Er zijn verschillende indicaties om een fiberelaryngoscopie uit te voeren. Meestal gaat het om klachten of problemen in verband met de ademhaling, de stem of het slikken. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de NKO-arts, soms geassisteerd door de verpleegkundige. Voor het onderzoek is geen verdoving of narcose nodig. Het is ook niet nodig om je kind nuchter te houden voor het onderzoek. Het gehele onderzoek duurt maar enkele minuten.

Na het onderzoek zal de arts het resultaat van het onderzoek direct met de ouders/voogden bespreken en (eventueel) een directe laryngoscopie voorstellen.

Laatst aangepast: 22 december 2021