Visuele revalidatie

Wat is visuele revalidatie?

Hulpmiddelen en training

We helpen bij het uitzoeken en gebruiken van aangepaste leeshulpmiddelen, computeraanpassingen en niet-visuele hulpmiddelen zoals gesproken boek of braille. Ook voor kooklessen en oriëntatie- en mobiliteitstraining kunt u bij ons terecht. Verder passen we verlichting en huishoudapparaten aan. We bieden trainingen aan om zo goed mogelijk om te gaan met de restvisus.

Administratieve ondersteuning

We maken u ook wegwijs in de administratie van de verschillende overheidsdiensten, bijvoorbeeld bij aanvragen voor tegemoetkomingen.

Multidisciplinair en individueel

De revalidatie is multidisciplinair. Het therapeutisch team bestaat onder andere uit een ergotherapeut, een low vision therapeut, een oriëntatieen mobiliteitstherapeut, een maatschappelijk werker en een psychomotore therapeut. De revalidatiezittingen verlopen individueel en zijn gericht op uw eigen wensen en behoeften.

Terugbetaling

Het UZA heeft een overeenkomst met de Vlaamse overheid voor deze revalidatie.Dit wil zeggen dat de revalidatiezittingen grotendeels of volledig terugbetaald worden via de zorgkas van uw ziekenfonds.

 

Voor wie is visuele revalidatie?

Visuele revalidatie is er voor personen met een verminderd gezichtsvermogen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • een gecorrigeerde gezichtsscherpte die kleiner is dan of gelijk aan 4/10 voor het beste oog • een ernstig gezichtsvelddefect (bv. concentrische vernauwing, hemianopsie, uitgebreid centraal scotoom)
 • een oogbewegingsproblematiek
 • een ernstige gezichtsstoornis die voortvloeit uit een hersenaandoening zoals visuele agnosie, verwaarlozing van een lichaamshelft, ontbreken van discriminatie figuur-achtergrond …
 • een combinatie van visusstoornissen die samen leiden tot een zware visuele beperking

Onderzoek bij start: bilan

De visuele revalidatie start met een ‘aanvangsbilan’. Tijdens die raadpleging wordt u onderzocht door een oogarts gespecialiseerd in revalidatie, een ergo-, mobiliteits- of low vision therapeut en een maatschappelijk werker en/of psycholoog. Indien nodig, krijgt u ook een gezichtsveldonderzoek.

 • Als u voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling, vullen we de formulieren voor terugbetaling onmiddellijk in en versturen we ze naar de zorgkas van uw ziekenfonds.
 • Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling, kunt u kiezen tussen de reguliere werking van organisaties zoals Blindenzorg Licht en Liefde of voor een raadpleging bij een orthoptist.
 

Behandelingssessies

Na het bilan start de revalidatie. Deze sessies zijn individueel: u bepaalt de inhoud ervan in overleg met het team.

Enkele voorbeelden van visuele revalidatie:

 • oriëntatie en mobiliteit: gebruik van witte stok en openbaar vervoer
 • low vision-hulpmiddelen: leeshulpmiddelen, computersoftware
 • sociale dienst: psychosociale begeleiding, sociale wetgeving
 • psychomotorische begeleiding
 • kooklessen
 • computerlessen: dactylo, vergrotingssoftware, Windows
 • ergotherapie: ADL-hulpmiddelen, verlichting, Daisy-speler
 • hoogtechnologische hulpmiddelen: GSM, spraakondersteuning, brailleleesregels
 • braillelessen
 • compensatietraining voor mensen met homonieme hemianopsie
 • aanvraag van hulpmiddelen via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • training in het gebruik van optische hulpmiddelen zoals een bioptic telescope
 • aanleren van aangepaste kijkstrategieën

Een revalidatiezitting duurt ongeveer een uur. Sommige revalidatiezittingen worden samen met Vlaams Oogpunt Antwerpen of Hasselt uitgevoerd. De revalidatie vindt plaats in het UZA, in de gebouwen van Vlaams Oogpunt of bij u thuis.

Voor de oogheelkundige opvolging verandert er niets. U blijft in behandeling bij uw eigen oogarts.

Laatst aangepast: 13 Mei 2024