Refractieve chirurgie

Een refractieve ingreep kan een oplossing bieden aan personen met verziendheid, bijziendheid, astigmatisme en/of ouderdomsverziendheid, waardoor een bril of contactlenzen niet meer nodig zijn.

Refractieve chirurgie: voor wie?

Bepaalde zichtafwijkingen kunnen verholpen worden met een refractieve ingreep. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan verschillende voorwaarden. Voor bepaalde gevallen zijn uitzonderingen mogelijk.

 • U moet minstens 18 jaar zijn.
 • Uw optische oogafwijking moet stabiel zijn.
 • Uw oog moet, met uitzondering van de te corrigeren optische afwijking, gezond
 • zijn.
 • De keuze moet gegrond en goed overwogen zijn. Daarom moet met de oogarts overlegd worden. Er zijn verschillende redenen om de ingreep te overwegen: esthetische, functionele, professionele, sportieve of puur medische.
 • Bepaalde beroepen stellen eisen op het vlak van zicht, bijvoorbeeld bij het leger, vrachtvervoer, politie, zeemacht, brandweer, luchtvaart of de spoorwegen. Deze reglementen wijzigen continu. U moet zelf bij de betrokken instanties nagaan of een refractieve ingreep u toelating geeft tot een bepaalde functie.
 • Uw algemene gezondheidstoestand is ook van belang. Bepaalde ziektes laten een refractieve ingreep niet toe. Vermeld aan uw oogarts steeds al uw eventueleaandoeningen, geneesmiddelen of behandelingen.

Hoe verloopt refractieve chirurgie?

Er bestaan verschillende soorten ingrepen die uw zicht kunnen corrigeren. Zo kan een ingreep ter hoogte van het hoornvlies de vorm ervan veranderen, kan er een implant bovenop de natuurlijke lens geplaatst worden, of kan de natuurlijke lens worden vervangen. Afhankelijk van het soort ingreep verandert het verloop. Het is van belang dat u goed geïnformeerd bent over het verloop van de voorgestelde ingreep.

Voorbereiding

De voorbereiding op een refractieve ingreep verloopt meestal als volgt:

 • Een of meerdere grondige onderzoeken voor de operatie zijn noodzakelijk voor iedere refractieve ingreep.
 • U mag voordat de ingreep plaatsvindt geen contactlenzen meer gebruiken: een week voor zachte lenzen, een maand voor harde lenzen.
 • Breng geen maquillage aan twee dagen voor de ingreep en drie dagen nadien.
 • Het is belangrijk kalm en ontspannen naar de ingreep te komen. Voorzie dus voldoende tijd om vooraf te rusten.

Verloop van de operatie

De operatie wordt uitgevoerd in een speciaal operatiekwartier. Een refractieve ingreep vereist meestal geen ziekenhuisopname. De ingreep is meestal van korte duur maar vereist enige voorbereiding:

 • Rust en indien nodig toediening van lichte kalmeermiddelen.
 • Verdoving:
  • Voor de ingreep aan het hoornvlies verdooft de verpleegkundige het oog met indruppeling.
  • Voor ingrepen in het oog gebruiken de artsen plaatselijke of soms algemene anesthesie.
  • Voorbereiding van de medische apparatuur.
  • Desinfectie van het oog en omliggende delen

De ingreep zelf is kort en bijna pijnloos. Een aangepaste operatietafel maakt uw positie zo comfortabel mogelijk. Het oog houden we open met een speciaal instrument dat ervoor zorgt dat u niet kunt knipperen. De chirurg vraagt uw goede medewerking. Omdat de handelingen

erg nauwkeurig uitgevoerd moeten worden, mogen uw ogen zo weinig mogelijk bewegen.  Dit wordt gemakkelijker omdat u op een lichtpunt kunt focussen. Net na de ingreep lassen we een rustperiode in.

Na de operatie

De nazorg is erg belangrijk voor het succes van de ingreep. Volg daarom goed de instructies van uw oogarts op. Als u vragen of twijfels hebt, contacteer hem dan meteen.

Over het algemeen moet u als nabehandeling druppels en/of zalf aanbrengen met eventueel pijnstillende en/of ontstekingsremmende medicatie. De aangebrachte verbandcontactlens vereist heel strikt toezicht, uw oogarts geeft u specifieke instructies hierover. Als voorzorgsmaatregel moet u bijvoorbeeld stof, rook, toxische producten, UV-stralen en zonlicht vermijden.

Op lange termijn is de nazorg ook heel belangrijk, omdat uw zicht nog kan veranderen enkele maanden na de ingreep. Kom dus zeker naar de nacontroles. Het welslagen van een refractieve ingreep sluit géén andere oogaandoeningen uit. De nacontroles zijn ook nuttig om andere mogelijke oogaandoeningen op te sporen.

Aandachtspunten

Volg deze richtlijnen strikt op in het belang van uw veiligheid en het succes van de ingreep.

 • Na de ingreep kunt u tijdelijk niet zelf met de auto rijden of bepaalde machines gebruiken. Zelfs als u gebruik maakt van het openbaar vervoer, is begeleiding door een andere persoon sterk aan te raden.
 • Wrijf de eerste dagen na de ingreep niet in de ogen.
 • Neem geen douche.
 • Ga niet naar de kapper.
 • Voer geen huishoudelijke werken of werken in de tuin uit.
 • Tijdens een voorziene werkonbekwaamheidsperiode mag u tijdelijk niet sporten.

Refractieve chirurgie: risico’s

Geen enkele operatie is zonder risico. De kans op verwikkelingen bij een refractieve ingreep is heel klein, maar niet onbestaande. Mogelijke gevolgen kunnen onder andere zijn:

 • waarnemen van halo’s (lichtschijnsels)
 • last van verblinding
 • verminderde gezichtsscherpte, zelfs met correctie
 • last bij nachtzicht
 • dubbelzicht
 • beeldvervorming
 • verzakking van het bovenste ooglid

Het gaat hier om bijkomende ongewenste effecten die het visueel comfort beïnvloeden, maar die de visuele functie niet bedreigen.

In uitzonderlijke gevallen, zoals bij elke oogingreep, kunnen de verwikkelingen een ernstiger karakter aannemen zoals zichtverlies tot zelfs verlies van een oog. Dit komt echter zeer zelden voor.

Laatst aangepast: 29 november 2021