Floaters

 Version française / English version

Wat zijn floaters?

Vitreous floaters (glasvochttroebeling of myodesopsie) zijn structuren die rondzweven in het glasvocht, de geleiachtige vloeistof die het oog vult. Ze volgen vertraagd de snelle oogbewegingen. Floaters worden waargenomen als schaduwachtige vormen in het gezichtsveld. Ze hebben de vorm van puntjes, draden of webben.

Glasvochttroebelingen zijn heel normaal. Soms kunnen ze het zicht echter ernstig verstoren.   

 

Hoe worden floaters behandeld?

 

1. Vitrectomie voor onduidelijk herkenbare floaters

Onduidelijk herkenbare floaters worden door een vitrectomie verwijderd. Het troebele glasvocht wordt hierbij onder plaatselijke of volledige verdoving verwijderd en vervangen.

De volgende aandoeningen komen in aanmerking voor deze ingreep. Laat dit vaststellen door uw oogarts.

Floaters gelegen in de bursa premacularis

  • De diagnose berust op het OCT-onderzoek waarbij vastgesteld wordt of het posterieur hyaloid los is gekomen of niet.
  • Bij de vitrectomie dient een posterieur hyaloid te worden uitgelokt.
  • De vitrectomie wordt beperkt tot de regio dichtbij de macula.
  • Een 27 Gauge vitrectomie wordt uitgevoerd
  • Draadjes worden enkel gebruikt indien de wonden niet waterdicht zijn.

Floaters duidelijk herkenbaar maar diffuus gelegen in het glasvochtlichaam

  • Meestal wordt een vitrectomie uitgevoerd zonder een posterieur hayloid loslating omdat het posterieur hyaloid meestal reeds los is gekomen.
  • Een 27 Gauge vitrectomie wordt uitgevoerd.
  • Draadjes worden enkel gebruikt indien de wonden niet waterdicht zijn.

Of de ingreep ambulant of met opname gebeurt, hangt af van de verdoving. De mogelijke complicaties van de ingreep worden met de chirurg besproken.


2. Vitrectomie gecombineerd met cataract chirurgie

Als uw lens vertroebeld is, dan wordt de vitrectomie gecombineerd met een cataractingreep. 


Informatie en afspraken

Bel de dienst oogheelkunde op tel. +32 3 821 44 28 voor een afspraak of meer informatie. Meld dat u voor de floater pathologie belt.

Laatst aangepast: 10 januari 2023