Intravitreale injecties

Wat is een intravitreale injectie?

Bij een intravitreale injectie wordt een geneesmiddel rechtstreeks in het vitreum gespoten. Het vitreum (glasachtig lichaam) is een gelei-achtige substantie tussen de lens en het netvlies van het oog. Het doel van deze injectie is om met een kleine hoeveelheid een maximaal effect van het geneesmiddel te verkrijgen. 

Hoe bereid ik me voor op de procedure? 

 • Draag geen contactlenzen op de dag van de injectie.
 • Gebruik geen make-up.
 • Rijd na de ingreep niet zelf met de auto. Zorg ervoor dat iemand u aan het ziekenhuis komt ophalen.
 • U hoeft niet nuchter te zijn voor de injectie.

 
U mag geen intravitreale injectie krijgen als:

 • U allergisch bent voor één van de stoffen in het geneesmiddel.
 • U een infectie heeft in of rond het oog.

Als dit wel het geval is, neem contact op met uw behandelend arts.

Hoe verloopt de injectie? 

 • De intravitreale injectie gebeurt in een steriele omgeving. 
 • U krijgt een mondmasker en mag comfortabel gaan liggen.
 • Er wordt een lokaal verdovend middel in het oog gedruppeld, waardoor de injectie pijnloos kan plaatsvinden. 
 • Om het risico op een infectie te beperken, zullen uw oog en ooglidranden ontsmet worden met verdunde isobetadine.
 • Uw oog wordt opengehouden met behulp van een ooglidspeculum. 
 • Uw oogarts plaatst de injectie in het witte deel van de oogbol en brengt de verdunde isobetadine ter hoogte van de injectieplaats aan.
 • Onmiddellijk na de injectie gaat de oogarts na of er complicaties zijn opgetreden ter hoogte van de injectieplaats.
 • Na de behandeling blijft u 30 minuten in observatie. Daarna kunt u weer naar huis.

Welke nevenwerkingen zijn er?

De dag van de injectie en de dag erna is het mogelijk dat u onderstaande symptomen vertoont:

 • Krassend gevoel ter hoogte van het oog
 • Rood oog
 • Vlekjes in het oog

 
Als u na de injectie één of meer van onderstaande symptomen ontwikkelt, neem dan contact op met de dienst oogheelkunde:

 • Oogpijn
 • Toename van roodheid in het oog
 • Wazig zien of een afname van het gezichtsvermogen
 • Toegenomen lichtgevoeligheid
 • Etterige afscheiding
 • Toename van het aantal vlekjes in het oog

Nazorg

Voor het comfort van uw ogen kunt u de eerste dagen na de injectie kunsttranen gebruiken.

Amslertest

Het is erg belangrijk dat u uw gezichtsvermogen regelmatig test om eventuele veranderingen snel op te merken. Dit kan makkelijkst met behulp van de Amslerkaart.

Zet uw leesbril op (indien u deze heeft) en kijk oog per oog naar de figuur hieronder. Kijk aandachtig naar het centrale punt. Als de figuur krommer, waziger of meer vervormd is dan anders, zou dit kunnen wijzen op een achteruitgang van het netvlies. Neem dan contact op met de consultatie oogheelkunde om uw afspraak te vervroegen.

Hoe vaak heb ik intravitreale injecties nodig? 

Hoe vaak u een injectie krijgt, is individueel verschillend en kan afhankelijk van de aandoening variëren van enkele maanden tot meerdere jaren. Het is niet uitzonderlijk dat de behandeling nooit volledig gestopt kan worden.

Om het aantal injecties te beperken, volgen we het ‘treat-and-extend’ schema:

 • Eerst worden er vier injecties gegeven (één per maand).
 • De volgende injecties worden gepland afhankelijk van het resultaat.
 • Bij een gunstig effect wordt steeds langer gewacht met de volgende inspuiting.

De reactie op de behandeling wordt altijd met een OCT-scan (netvliesscan) bepaald. Met dat onderzoek kunnen we zien of en hoeveel vocht er in het netvlies zit.

Lees meer in de brochure 'Intravitreale injecties'.

Laatst aangepast: 28 juli 2022