Oculoplastische chirurgie

Met oculoplastische chirugie behandelen de artsen alle ooglid- en oogkasafwijkingen:

  • congenitale aanlegstoornissen
  • ouderdomsgebonden zwaktes
  • esthetische ooglidcorrecties
  • tumoren van ooglid en oogkas

De specifieke gravesraadpleging omvat een volledige systematische oppuntstelling en behandeling van de gravesoogziekte in samenwerking met uw endocrinoloog.

Meer informatie over de voorbereiding op en de zorg na de ingreep vindt u in de brochure Ooglidchirurgie.

Laatst aangepast: 29 november 2021