Contactlenzen

Contactlenzen corrigeren refractiestoornissen van het oog, zoals myopie (bijziendheid), hypermetropie (verziendheid), astigmatisme en presbyopie. Ze behandelen de refractieve afwijking echter niet.

Wat zijn de belangrijkste redenen om contactlenzen te dragen?

  • Het esthetische aspect of praktische redenen zoals beroep of de vrijetijdsbezigheden. De (gedeeltelijke) terugbetaling via de mutualiteit kan, maar dat hangt enerzijds van uw mutualiteit af, anderzijds van de indicatie voor het dragen van de lenzen.
  • Mensen met een hogere brilcorrectie voor bijziendheid of verziendheid, krijgen een betere gezichtsscherpte en/of een beter gezichtsveld met contactlenzen.
  • Personen met een groot verschil in sterkte tussen beide ogen krijgen met contactlenzen een meer gelijke grootte van het beeld.
  • Wanneer het hoornvlies een onregelmatig oppervlak vertoont, zoals bij keratoconus of een litteken, geven contactlenzen een beter beeld. De (gedeeltelijke) terugbetaling is mogelijk.
  • Bij bepaalde oogaandoeningen kan een lens als verband gebruikt worden, zoals bij extreem droge ogen of een wondje op het oog.

Welke contactlenzen bestaan er?

Contactlenzen kunnen volgens flexibiliteit van het materiaal ingedeeld worden: zacht of soepel en hard of vormvast. Er zijn ook nog sclera- en hybride lenzen. Afhankelijk van het materiaal laten sommige meer of minder zuurstof en vocht door. Sommige lenzen kunnen dag en nacht gedragen worden, andere lenzen alleen overdag. Ook de vervangtijden verschillen: van jaarlijks tot halfjaarlijks of maandelijks, tweewekelijks of dagelijks.

Meer informatie over de verschillende soorten contactlenzen, de manipulatie en de verzorging ervan vindt u in de brochure over contactlenzen.

De aanpassing van een contactlens kan wel enige tijd in beslag nemen. Voorzie een halve dag voor de aanpassing van de contactlenzen met bijkomende onderzoeken. De arts, eventueel in samenwerking met een optometrist, past de contactlenzen aan. De verpleegkundige van de dienst oogheelkunde leert u de contactlenzen in- en uitdoen. Na de aanpassing van de contactlenzen kunt u eventueel proeflenzen bestellen. Na een proefperiode van enkele weken komt u terug op controle.

Wat is een corneale topografie?

Een corneale topografie is de meting van de kromming van het hoornvlies. Dit gebeurt soms voor het aanpassen van contactlenzen. Deze meting bepaalt de keuze van de lens en kan een belangrijke afwijkingen of evoluties in de kromming aantonen.

Voorbereiding op een corneale topografie

Bij een eerste meting moet u uw contactlenzen (als u die al draagt) uitlaten. Zachte lenzen worden het beste 1 week niet gedragen, harde contactlenzen 3 weken.

Verloop van een corneale topografie

De vorm van het hoornvlies wordt gemeten. Dit duurt slechts enkele seconden. Nadien bepaalt de oogarts of opticien de vorm en sterkte van de contactlens.

Na een corneale topografie

Na het onderzoek kunt u uw eigen contactlenzen opnieuw dragen. Het resultaat wordt individueel vergeleken met het resultaat van vorige onderzoeken en besproken met de behandelende arts.

Wat zijn de risico's en mogelijke complicaties van lenzen? 

Het dragen van contactlenzen is niet vrij van riscio's op complicaties; de meeste zijn onschuldig en verdwijnen als u stopt met lenzen dragen. Meer informatie over mogelijke complicaties vindt u in de brochure over contactlenzen.

Laatst aangepast: 29 november 2021