Keratoconus

Wat is keratoconus?

Keratoconus is een hoornvliesaandoening waarbij de vorm van het hoornvlies verandert. Een gezond hoornvlies is stabiel, rond en regelmatig. Bij keratoconus wordt het dunner, steiler en onregelmatig.

Hoe ontstaat keratoconus?

De eigenlijke oorzaak van keratoconus is onbekend, maar zowel genetische als omgevingsfactoren hebben waarschijnlijk een rol.

Veelvoudig wrijven in de ogen en allergieën zijn risicofactoren. Daarom raden we oogwrijven sterk af. De aandoening ontstaat meestal in de puberteit, waarna ze langzaam toeneemt gedurende 10 tot 20 jaar. Uiteindelijk zal de vervorming rond de leeftijd van 30 jaar afremmen.

Welke behandelopties zijn er bij keratoconus?

Om je zicht te verbeteren is bij een lichte vorm van keratoconus een brilcorrectie mogelijk. Maar door toenemende onregelmatigheid, zal dit niet blijven volstaan. Dat is het moment om over te stappen op vormvaste contactlenzen; zij zorgen voor een regelmatige oppervlakte op uw hoornvlies om het licht netjes te focussen op het netvlies.

Deze opties zijn ondersteunend en zullen het verloop van je aandoening niet beïnvloeden. Corneale crosslinking kan dit wel en wordt daarom beschouwd als standaardprocedure ter stabilisatie.

Laatst aangepast: 29 november 2021