Nefrogeneticakliniek

In het kader van zeldzame of erfelijke nierziekten (zie verder) openden wij in de loop van 2020 een nefrogeneticakliniek. Hierbij wordt een multidisciplinaire evaluatie mogelijk via één enkel consult met een nefroloog, een geneticus en een psycholoog.

Patiënten met een zeldzame of erfelijke nierziekte en hun familieleden kunnen aanvullende informatie krijgen over de diagnose en behandeling van hun ziekte, inclusief meer informatie over het risico op overdracht en voorzorgen die genomen kunnen worden.

Informeren over alle aspecten die te maken hebben met genetische nierziektes en hun gevolgen op het organisme en het leven van de patiënten, is voor ons belangrijk. Daarom dat we ook partner zijn van de patiëntvereniging AIRG.

Waarvoor kunt u terecht in de nefrogeneticakliniek van het UZA?

 • polycystische nieren
 • ziekte van Alport
 • hemolytisch-uremisch syndroom
 • membranoproliferatieve glomerulonefritis
 • nefronoptisis
 • cystinose
 • ziekte van Fabry
 • tubulaire acidose
 • familiale nierstenen
 • renale misvormingen
 • nog niet vastgestelde erfelijke nieraandoeningen
   
Laatst aangepast: 27 januari 2022
Auteur(s): Team nierziekten