Nierziekten

Hoe werkt de nier?

Wat regelt een gezonde nier?

Wat zijn de gevolgen van een zieke nier?

Wat zijn de oorzaken van een nierziekte?

Wie loopt kans op een nierziekte?

Hoe moet een nierziekte behandeld worden?

Hoe werkt de nier?

Onze nieren zijn 2 boonvormige organen van ongeveer 12 centimeter lang. Ze bevinden zich links en rechts in onze flanken. Toevoer en afvoer van het bloed gebeuren via respectievelijk de nierslagader en de nierader. De nieren bevatten samen 2 miljoen nefronen (microscopisch kleine eenheden) die bestaan uit een filtertje en een buisjessysteem.

Bij de bloedzuivering wordt de gevormde urine opgevangen in de nierkelkjes die uitmonden in het nierbekken. Vervolgens vloeit via de urineleider de urine van het nierbekken naar de blaas. Onderaan de urineleiders bevindt zich een klepmechanisme dat het terugvloeien van urine, van de blaas naar de nier, belet.

De nier houdt de balans tussen toevoer en uitscheiding in evenwicht door zouten in meer of mindere mate terug op te nemen.

Wat regelt een gezonde nier?

 • waterhuishouding (ook via ademhaling, zweten en stoelgang)
 • afvalstoffen verwijderen (ureum & creatinine)
 • correcte samenstelling van het bloed (mineralen)
 • aanmaak van hormonen (renine, erythropoëtine (EPO) en vitamine D)

Wat zijn de gevolgen van een zieke nier?

De meeste nierziekten gaan gepaard met vernietiging van de nefronen. In het begin kunnen de overblijvende nefronen de volledige nierwerking overnemen, maar op de duur gaat het globale filtervermogen achteruit. De gevolgen van een verstoorde nierwerking (nierinsufficiëntie) kunnen zijn:

 • zwelling van voeten en onderbenen (oedeem)
 • toename van de bloeddruk (hypertensie)
 • kortademigheid (vocht op de longen)
 • moeheid, misselijkheid en braken
 • slechte smaak in de mond en braken
 • concentratiestoornissen
 • jeuk
 • hartritmestoornissen
 • botontkalking
 • bloedarmoede (door EPO-tekort)

Wat zijn de oorzaken van een nierziekte?

Nierproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben:

 • polycystische nierziekte (aangeboren en relatief veelvoorkomende nierziekte)
 • hartfalen of een slecht behandelde hoge bloeddruk
 • te hoog cholesterolgehalte
 • type 2 diabetes
 • roken

Wie loopt kans op een nierziekte?

 • type 1 diabetici
 • mensen met een genetische belasting
 • mensen met een chronische hoge bloeddruk

Hoe moet een nierziekte behandeld worden?

Vaak kunnen nierpatiënten jarenlang geholpen worden met dieet en medicatie. Als uw nieren echter niet langer voldoende functioneren, moet de nierfunctie op een kunstmatige manier zo goed mogelijk overgenomen worden. In de eerste plaats wordt dan onderzocht of een niertransplantatie een optie is. Dat is niet alleen de beste oplossing op lange termijn, maar vergt ook geen streng dieet zoals bij dialyse wel het geval is.

Hemodialyse en peritoneale dialyse worden toegepast in afwachting van een niertransplantatie, of als een niertransplantatie om de één of andere reden niet aangewezen is. De beide dialysevormen zijn evenwaardig. Soms moet tijdelijk of permanent van techniek veranderd worden.

Op de dienst nefrologie worden ook de patiënten behandeld die plasmaferese nodig hebben. Plasmaferese is een techniek waarbij het eigen bloedplasma van de patiënt dat ziekmakende substanties bevat, wordt verwijderd en vervangen door nieuw plasma.

In samenwerking met de dienst hematologie worden ook de stamcelafereses uitgevoerd. 

Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team nierziekten

Vakantiedialyse

Wenst u tijdens uw verblijf in Antwerpen in het UZA gedialyseerd te worden? Neem dan tijdig contact op met de dienst nefrologie via het e-mailadres nefrologie [at] uza [dot] be.

 

If you need dialysis during your stay in Antwerp,contact the department of nephrology well in time via nefrologie [at] uza [dot] be.