Over nierziekten

Als nierpatiënt kunt u in het UZA terecht voor geavanceerde nierfunctievervangende therapie (dialyse) en voor een niertransplantatie. Ontdek meer.

Afspraak maken

Maak een afspraak via het nummer +32 3 821 34 35.

 

Verwittig tijdig als u niet aanwezig kan zijn! Anders kan een bedrag van € 20 aangerekend worden.