Hemodialyse (kunstnierbehandeling)

Wanneer de nieren onvoldoende werken en een dieet en medicatie de verstoorde balansen in het lichaam (water, zouten …) niet meer kunnen bijsturen, kunnen we een beroep doen op technische hulpmiddelen om een aantal functies van de nierwerking over te nemen.

We beschikken over verschillende technieken: de hemodialyse, de peritoneale dialyse en de niertransplantatie. 

Wat is hemodialyse?

Hemodialyse is de uitwisseling van vocht, zouten, zuren en afvalstoffen tussen uw bloed en een spoelvloeistof (badwater) door een filter (membraan) waarbij overtollige stoffen worden verwijderd en nuttige worden toegevoegd. Die filter bevindt zich in de ‘kunstnier’. De toegang tot uw bloedbaan verloopt via een ‘fistel’ of ‘centrale katheter’.

U ondervindt nauwelijks hinder van de dialysebehandeling. De meeste patiënten kunnen tijdens de behandeling lezen, tv kijken, praten of slapen.

 
Hemodialyse in het UZA

Toegangsweg

Om de kunstnier aan te sluiten, moet er een toegangsweg naar de bloedbaan gemaakt worden. Dat kan op verschillende manieren.

  • met een naald in een inwendige arterioveneuze fistel (AVF)
  • via een kunstbloedvat
  • via de dialysekatheter

Hoe vaak is hemodialyse nodig?

De nieren werken in normale omstandigheden continu. Met de huidige hemodialysetechnieken kunnen we dat vervangen door gemiddeld 3 maal 4 uur per week (maandag-woensdag-vrijdag; of dinsdag-donderdag-zaterdag). 

Waar gaat de dialyse door?

3 mogelijke locaties

Naargelang uw medische toestand en/of persoonlijke voorkeur kan hemodialyse op 3 plaatsen doorgaan:

  • high care dialyse in het UZA: voor patiënten waar een continue verpleegkundige en medische begeleiding noodzakelijk is.
  • low care dialyse in het UZA of in Bornem: meer huiselijke omgeving in kleine groep waarbij u onder begeleiding van gespecialiseerde verpleegkundigen actief betrokken wordt bij de behandeling.
  • thuis: enkel voor stabiele patiënten zonder andere medische problemen. U moet dan slechts 1 keer per maand op controle komen.
     

Moet ik ook nog een dieet volgen als ik hemodialyse krijg?

Omdat de zuivering bij hemodialyse ‘slechts' 12 uur per week gebeurt, moet de opstapeling van afvalstoffen, mineralen (vooral zout, kalium en fosfor) en vocht tussen de opeenvolgende dialyses beperkt blijven. Daarom krijgt elke patiënt individuele voedingsbegeleiding en een dialysekookboekje. In het dialysecentrum kan u ook het dieethandboek raadplegen.

Hoeveel kost hemodialyse?

Hemodialyse wordt volledig terugbetaald door het RIZIV. U betaalt enkel oplegkosten (remgeld) voor medicatie, laboratoriumonderzoeken en sommige technische onderzoeken. Hebt u financiële vragen? Neem contact op met de maatschappelijk werker verbonden aan de dienst nierziekten.

Meer info

De dienst nefrologie (nierziekten) beschikt ook over een brochure en video met meer informatie over hemodialyse en een vergelijking met peritoneale dialyse. Deze ontvangt u bij het intake-gesprek. Zo kan u samen met het gespecialiseerde team een weloverwogen keuze maken.  

Laatst aangepast: 27 augustus 2020
Auteur(s): Team nierziekten