Over de dienst nefrologie

Op de dienst nefrologie (nierziekten) van het UZA kan u terecht voor de diagnose en behandeling van diverse nierziekten.

De dienst biedt verschillende vormen van nierfunctievervangende therapie aan, zoals:

Daarnaast voert ze op vraag van andere diensten ook bij niet-niergerelateerde aandoeningen verschillende behandelingen uit, zoals plasma-, foto-, en cytaferese.

Kom hieronder alles over onze dienst te weten.

Afdelingen van de dienst nefrologie

De dienst nefrologie (nierziekten) bestaat uit:

- Raadpleging nierziekten

  • Algemene raadpleging (chronische nierziekten, hypertensie, erfelijke nieraandoeningen, ontstekingsziekten, bepaalde infecties en toxische effecten van geneesmiddelen die een weerslag hebben op de nier
  • iNTAKE kliniek
  • Niersteenkliniek
  • Nefrogeneticakliniek

- Eén high care dialyseafdeling

- Twee low care dialysecentra:

- Een peritoneale dialysecentrum in het UZA

- Een cytaferesecentrum

- Een niertransplantatie-eenheid
 

Multidisciplinaire samenwerking

De dienst nefrologie werkt nauw samen met andere diensten van het UZA:

  • Cardiologie: nieraandoeningen kunnen de kans op hartproblemen verhogen. Regelmatig overleg met de cardiologen is dan ook belangrijk.
  • Diabetologie: type 1 diabetes kan aanleiding geven tot nierproblemen. Er is een intense samenwerking met de diabetologen.
  • Pathologie en radiologie: om een precieze diagnose van een nierziekte te kunnen stellen.
  • Transplantatieheelkunde: een niertransplantatie wordt uitgevoerd door een chirurg. Op regelmatige basis komen transplantchirurgen en nefrologen samen om potentiële transplantkandidaten te bespreken.
  • Pediatrie (transitiekliniek): om de overgang van de kindernefrologie naar de volwassenennefrologie te vergemakkelijken worden jonge nierpatiënten die de leeftijd hebben bereikt om over te gaan naar de volwassen nefrologie, enkele malen samen gezien door de pediater-nefroloog en de volwassen nefroloog.

 
Ook met artsen van buiten het UZA wordt nauw samengewerkt. Sinds jaren is er een maandelijkse patiëntenbespreking met andere Antwerpse nierspecialisten.
 

Ook voor de niertransplantaties is er maandelijks multidisciplinair overleg met andere ziekenhuizen. Aan dit overleg nemen ook de uroloog, de cardioloog, de chirurgen en de maatschappelijk werker deel.

Laatst aangepast: 18 september 2023
Auteur(s): Team nierziekten