Autopsie (postmortaal onderzoek)

Autopsie (postmortaal onderzoek)

Soms is een autopsie of postmortaal onderzoek nuttig of nodig. Als de doodsoorzaak onbekend is bijvoorbeeld, of als er vermoedens zijn dat het om een onnatuurlijke dood gaat. Er wordt dan een uitgebreid inwendig en uitwendig onderzoek gedaan. De autopsie gebeurt met de grootste eerbied voor de overledene. De commissie voor medische ethiek van het UZA ziet daarop toe.

Elke patiënt of nabestaande heeft het recht zich tegen een postmortaal onderzoek te verzetten. U kan zich daarvoor wenden tot elke arts of verpleegkundige in het UZA. Het ziekenhuis respecteert standpunten die zijn ingegeven door morele of godsdienstige overtuigingen.

Laatst aangepast: 22 december 2023
Auteur(s):