Wijze van teraardebestelling

Wijze van teraardebestelling

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de Wilsbeschikking teraardebestelling. Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

Zowel nabestaanden als de begrafenisondernemer zijn verplicht met deze wensen rekening te houden.

Op het attest van wijze van ter aardebestelling en/of rituelen (een uittreksel uit het bevolkingsregister) staat vermeld:

  • of u kiest voor een begrafenis of een crematie
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
  • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (in België of in het buitenland)
  • en of u een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.

U kunt het document 'Wilsbeschikking teraardebestelling' opvragen bij de dienst patientenbegeleiding of downloaden via www.leif.be.

 

Laatst aangepast: 18 september 2023
Auteur(s):