Orgaandonatie

Orgaandonatie

Elk jaar krijgen een zestigtal patiënten in het UZA een nieuwe kans dankzij een nieuw orgaan. In het UZA gebeurt zowel levende orgaandonatie als orgaandonatie bij overlijden:

Orgaandonatie bij overlijden

Wetgeving

Volgens de wet van 13 juni 1986 betreffende orgaandonatie is iedereen die in het bevolkingsregister is ingeschreven een potentiële donor, tenzij hij/zij zich daar uitdrukkelijk tegen verzet heeft. Als een patiënt in aanmerking komt voor orgaandonatie, bespreken we dat altijd eerst met de familie. Breng uw familie dus tijdig op de hoogte van uw specifieke wensen omtrent orgaandonatie. 

Verklaring voor orgaan-, weefsel- en celdonatie

Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd wordt, kunt u voorafgaand een wilsverklaring voor orgaandonatie laten registreren.

In deze verklaring staan 4 beslissingen waar u uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar u zich tegen kunt verzetten of waarvoor u een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:

  1. donatie van organen voor therapeutische doeleinden
  2. donatie van weefsels en cellen voor therapeutische doeleinden
  3. donatie van organen, weefsels en cellen voor innoverende therapieën
  4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek. 

U kunt uw wilsverklaring registreren:

 U kunt het document 'Verklaring voor orgaan-, weefsel- en celdonatie' opvragen bij de dienst patientenbegeleiding of downloaden via www.leif.be.

Welke vormen van donatie bij overlijden zijn mogelijk?

Heart beating donatie

We spreken van heart beating donatie wanneer de donor hersendood is (bijvoorbeeld na een ongeval of een hersenbloeding). Om orgaanschenking mogelijk te maken wordt de bloedsomloop intact gehouden met kunstmatige beademing.

Non heart beating donatie

Tegenwoordig kan orgaandonatie ook (mits toestemming van de familie) na een verwachte hartstilstand, wanneer de bloedsomloop gestopt is. We spreken dan van een non-heartbeating donatie. Via deze techniek is ook donatie na euthanasie mogelijk.

Levende orgaandonatie

Wat is levende orgaandonatie?

U staat tijdens uw leven een orgaan of weefsel af, zoals:

  • Bloed
  • Beenmerg
  • Nier
  • Lever 

Nierdonatie komt het vaakst voor.

Het donatieproces

De voorbereiding van de donor is een complex proces en gebeurt door het donorbegeleidingsteam. De arts geeft de kandidaat-donor meer informatie over de donatie en polst naar de motivatie en medische geschiktheid van de donor. De donor ondergaat verschillende medische onderzoeken. Na het ontvangen van de resultaten en de bedenktijd tekent de kandidaat-donor zijn akkoord. Ook de ontvanger moet zijn toestemming geven. De kandidaat-donor heeft te allen tijde het recht om zijn beslissing te herzien. Het transplantatiecentrum zorgt voor de medische en psychische opvolging van de donor na donatie.

Hier leest u meer informatie over levende donatie (in het UZA).

Contact

Laatst aangepast: 18 september 2023
Auteur(s):