Ondersteuning en begeleiding

Wie in het ziekenhuis wordt opgenomen of op consultatie komt, maakt soms moeilijke momenten door. Ook voor die momenten heeft het UZA de juiste mensen in huis.

Tolken en interculturele bemiddeling

In het UZA kunnen anderstalige patiënten rekenen op de hulp van tolken en intercultureel bemiddelaars. Zij zijn het aanspreekpunt voor zorgverleners, patiënten en familie die elkaars taal en/of cultuur niet machtig zijn.

Taalbijstand

In het UZA hebt u de mogelijkheid om taalbijstand te vragen (enkel op afspraak). Het UZA maakt daarvoor gebruik van een externe tolkendienst STV (Sociaal Tolken en Vertalen bij Integratie en Inburgering) en Brussel onthaal. Ook is het gebruik van webcamtolken mogelijk. In urgente situaties trachten we beroep te doen op anderstaligen personeelsleden of de tolkentelefoon.

U kunt een tolk aanvragen via uw verpleegkundige of via het secretariaat waar uw consultatie doorgaat.

Interculturele bemiddeling

Behandeld worden in een vreemde taal is niet evident, zeker niet als u en het zorgteam er ook andere sociaal-culturele verschillen op nahouden. In het UZA kunt u daarom rekenen op intercultureel bemiddelaars. Een intercultureel bemiddelaar slaat niet alleen een brug tussen culturen, maar schept ook vertrouwen en duidelijkheid voor u als patiënt, uw omgeving en voor alle UZA-medewerkers.

U kunt een intercultureel bemiddelaar aanvragen via uw arts, verpleegkundige of het secretariaat waar uw consultatie doorgaat.

Interculturele bemiddelaars
Intercultureel bemiddelaar
Intercultureel bemiddelaar
Laatst aangepast: 15 november 2023
Auteur(s):