Lichaam aan de wetenschap schenken

Lichaam aan de wetenschap schenken

Als u dat wilt, kunt u uw lichaam, na uw overlijden, ter beschikking stellen van de wetenschap. Uw lichaam wordt dan gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

De lichaamsschenking aan de wetenschap is noodzakelijk voor de vorming van onze toekomstige artsen en voor onderzoek naar nieuwe technieken.

Procedure

  1. Neem contact op met een universitaire instelling naar keuze. 
  2. Deze informeert u over de te ondernemen stappen en voorziet u van een document (testament) als voorbeeld, om te kunnen overgaan tot schenking van het lichaam aan de wetenschap.
  3. Dit document dient handgeschreven, gedateerd en ondertekend  te worden door de schenker. Het houdt ook de modaliteiten in over wat er achteraf met het lichaam dient te gebeuren: indien u wensen heeft inzake religieuze dienst of crematie, moeten deze eveneens op het testament kenbaar gemaakt worden (rekening houdend met de regelgeving).
     

De wensen van de betrokken zullen altijd eerbiedigd worden. 

Laatst aangepast: 15 juni 2021
Auteur(s):