Ondersteuning en begeleiding

Wie in het ziekenhuis wordt opgenomen of op consultatie komt, maakt soms moeilijke momenten door. Ook voor die momenten heeft het UZA de juiste mensen in huis.

Sociaal werkers

U en uw naasten kunnen gratis en in alle vertrouwen terecht bij ons team van sociaal werkers (maatschappelijk werkers) voor ondersteuning en begeleiding op verschillende gebieden. We zoeken mee naar oplossingen en staan klaar om u emotioneel op te vangen en met allerlei administratieve en praktische zaken te helpen.

Waarvoor kunt u bij onze sociaal werkers terecht?

  • Ondersteuning en begeleiding bij psychosociale, relationele, financiële of professionele problemen
  • Informatie en advies voor het verkrijgen van wettelijke voorzieningen voor zieken en gehandicapten
  • Begeleiding bij verdere opname in een revalidatiecentrum of verzorgingsinstellling
  • Bemiddeling bij en advies over thuiszorgmogelijkhede
     

De sociaal werkers behoren tot het team dat u verzorgt. Zij werken nauw samen met de intercultureel bemiddelaar en de transfercoördinator van de dienst patiëntenbegeleiding.

Praktisch

Neem contact op met onze sociaal werkers op het nummer +32 (0)3 821 37 00 of loop even langs route 73.

Laatst aangepast: 12 september 2023
Auteur(s):